Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023

Hier lees je over de pensioenregeling die gold tot en met 29 juni 2023. In deze pensioenregeling bouw je geen pensioen (meer) op. Was je op 29 juni 2023 al in dienst bij Abbott, dan heb je waarschijnlijk wel een deel van je pensioen in deze regeling opgebouwd. Je houdt gewoon recht op dit deel van je pensioen. Hier vind je geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De informatie over de ‘oude’ pensioenregeling bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. Klik op de iconen of de tekst ‘meer informatie’ om naar laag 2 te gaan. Daarin vind je meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vind je in laag 3 documenten met juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. Hoe wij omgaan met duurzaamheidsrisico’s, lees je in de precontractuele informatie.
Deze informatie behandelt de pensioenregeling volgens het pensioenreglement 2019. Als voor jou een eerder reglement van toepassing is, kun je dat vinden in laag 3.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

 • Geen indexatie

  Geen indexatie

  De Basis Module van de pensioenregeling van Abbott is een eindloonregeling. Dit betekent dat tijdens je loopbaan alle salarisverhogingen worden meegenomen in je pensioenopbouw, maar dat na de pensioendatum de uitkering niet meer wordt aangepast aan de stijging van de consumentenprijzen. De Beschikbare Premie Module kent ook geen toeslagverlening.

  meer informatie

 • Geen volledig pensioen bij arbeidsongeschiktheid

  Geen volledig pensioen bij arbeidsongeschiktheid

  Word je arbeidsongeschikt? Dan ontvang je geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds.

  meer informatie

Hoe bouw je pensioen op?

 • Hoe bouw je pensioen op?

  Hoe bouw je pensioen op?

  Je bouwt op drie manieren pensioen op: A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW. B. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Je bouwt dit pensioen op via Abbott Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3. C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. meer informatie

 • Basismodule

  Basismodule

  Ieder jaar bouw je een stukje van je pensioen op. Het pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Abbott kent een pensioenregeling die uit twee delen bestaat waarbij de pensioenopbouw op een verschillende manier is geregeld. De Basis Module is een eindloonregeling waarbij je pensioenuitkering wordt gebaseerd op je laatst… meer informatie

 • Beschikbare premie module

  Beschikbare premie module

  Als je meer verdient dan de salarisgrens voor de Basis Module bouw je voor je salaris boven die grens tot aan een jaarsalaris van € 128.810 (per 1 april 2023) pensioen op in de Beschikbare Premie Module. Dit is een beschikbare premieregeling waarbij het uiteindelijke pensioenresultaat afhankelijk is van de behaalde beleggingsopbrengsten en de tarieven… meer informatie

 • Meer over de opbouw

  Meer over de opbouw

  Je bouwt jaarlijks een deel van je uiteindelijke pensioen op. Dat doe je niet over je hele brutoloon. Over € 19.876 bouw je in 2023 geen pensioen op omdat je later ook AOW van de overheid gaat ontvangen. Over het brutoloon min het drempelbedrag (de franchise) bouw je in de Basis Module jaarlijks 1,657% aan… meer informatie

 • Abbott en jij betalen samen de premie

  Abbott en jij betalen samen de premie

  Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. De premie die je zelf betaalt, vind je terug op je loonstrook. meer informatie

Welke keuzes heb je zelf?

Hoe zeker is je pensioen?

 • Welke risico’s zijn er?

  Welke risico’s zijn er?

  Hoewel de Basis Module is gericht op een uitkering gebaseerd op je laatstverdiende salaris, staat de hoogte van je pensioen niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s: Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft… meer informatie

 • Geen indexatie

  Geen indexatie

  De pensioenregeling van Abbott kent geen indexatie. De Basis Module is een eindloonregeling. Dit betekent dat tijdens je loopbaan alle salarisverhogingen worden meegenomen in je pensioenopbouw, maar dat na de pensioendatum de uitkering niet meer wordt aangepast aan de stijging van de consumentenprijzen.Alleen als je in actieve dienst zou overlijden voor je pensioenrichtdatum, wordt het… meer informatie

 • Als er een tekort is

  Als er een tekort is

  Als we een tekort hebben, nemen we – indien nodig – één of meer van deze maatregelen: De werkgever stort een extra premie om het tekort op te heffen Je premie kan omhoog gaan. Je pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. meer informatie

Welke kosten maken wij?

 • Welke kosten maakt SPAN?

  Welke kosten maakt SPAN?

  SPAN maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO), nieuwsbrieven en… meer informatie

Wanneer moet je in actie komen?

Voetteksten

Meer weten over je pensioen? Klik op de iconen of op ‘meer informatie’ om naar meer informatie over de betreffende onderwerpen te gaan.

Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl