Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds uitgedrukt in een percentage. Als de dekkingsgraad 100% is, heeft het fonds precies genoeg geld in kas om te kunnen voldoen aan de pensioenverplichtingen. De Nederlandsche Bank stelt voor alle pensioenfondsen een minimumgrens van ongeveer 105% (voor Abbott 104,4%). Daarnaast is er voor ieder pensioenfonds een vereiste dekkingsgraad op grond van het gevoerde beleggingsbeleid. Voor Abbott is die momenteel 113,97%. Op deze site geven wij maandelijks de meest recente dekkingsgraad weer in een grafiek.

Per 2015 geldt er een nieuw toezichtskader voor pensioenfondsen. Een van de veranderingen is de invoering van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Een van de redenen voor de invoering van deze dekkingsgraad is het zorgen voor meer stabiliteit. De gemiddelde dekkingsgraad zal namelijk niet direct mee veranderen met schokken op de financiële markten en dient daarmee overhaast ingrijpen te voorkomen.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft aangekondigd dat de methodiek voor het vaststellen van de rente waarop pensioenfondsen hun verplichtingen moeten baseren wordt aangepast per half juli 2015. Het gaat daarbij om de UFR. Dat staat voor Ultimate Forward Rate. Dat is een rente die wordt gebaseerd op de rente op leningen met een looptijd van 20 jaar. Tot dat moment werd altijd gewerkt met een vast percentage van 4,2%. Gezien de zeer lage rente van de afgelopen jaren en de verwachting dat de rente ook de komende jaren laag zal blijven, vond DNB een niveau van 4,2% niet meer realistisch. De UFR wordt nu maandelijks bepaald op basis van de in de afgelopen 10 jaar werkelijk gerealiseerde rentes op deze langlopende leningen. Dit lagere UFR percentage heeft een drukkend effect op de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Dit neerwaartse effect is meteen te zien in de actuele dekkingsgraad en met enige vertraging in de beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde weergeeft van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2022 is 127,67%.

Grafiek dekkingsgraad Pensioenfonds Abbott