Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik de hoogte van het pensioen wil variëren?

Als je met pensioen gaat, krijg je normaal gesproken een vaste pensioenuitkering van het moment van je pensionering tot aan je overlijden. Bij Abbott is het ook mogelijk je pensioenuitkering te variëren.

Tijdelijk een hoger of lager pensioen

Misschien wil je de eerste jaren van je pensioen een hogere uitkering hebben omdat je dan plannen hebt om allerlei dingen te gaan ondernemen. Het kan ook zijn dat je aan het begin van je pensioen nog andere inkomensbronnen hebt, zodat je eerst toekan met een lagere pensioenuitkering en later wat meer wilt ontvangen als die andere bronnen er niet meer zijn.

Randvoorwaarden

Je kunt de hoogte zodanig variëren dat de laagste uitkering over een bepaalde periode maximaal 75% is van de hoogste jaarlijkse uitkering. Daarnaast is het mogelijk dat indien je ervoor kiest eerder met pensioen te gaan, je het pensioen zodanig kunt variëren dat je uitkering vanaf je pensioendatum tot de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar maximaal twee maal de hoogte van de AOW-uitkering is.

Eenmalige keuze

Je kunt maar eenmalig kiezen voor het variëren van je pensioenuitkering. Je pensioen wordt dan door het fonds actuarieel herberekend. Als je de variatie wilt, moet je dat uiterlijk zes maanden voor de door jou gekozen pensioendatum aanvragen.