Pensioen uitruilen

Als je met pensioen gaat kun je ervoor kiezen om een deel van het partnerpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Of andersom.

Voor je pensioen bij Abbott bouw je een pensioenkapitaal op. Als je met pensioen gaat, dan koop je hiervoor een pensioenuitkering aan. Dit bestaat standaard uit een pensioen voor jezelf en een pensioen voor je partner en je kinderen voor als jij overlijdt. Deze pensioenen verhouden zich standaard tot elkaar als 100:70:14.  

Andere verdeling 

Als je met pensioen gaat, dan kun je met je partner een andere verdeling afspreken, binnen de regels van de Belastingdienst. Of dit kan, is ook afhankelijk van de voorwaarden van de externe verzekeraar waar je je pensioen onderbrengt. Als je een deel van het partnerpensioen omzet naar pensioen voor jezelf, dan krijg je zelf meer pensioen. Maar je partner krijgt minder partnerpensioen als jij overlijdt. En andersom.  

Als je geen partner hebt, dan gebruik je je hele pensioenkapitaal voor het pensioen voor jezelf.  
Lees hier meer over deze mogelijkheid.  

Uitruilen van pensioen in de Basis Module (oude regeling tot en met 29 juni 2023) 

Dit pensioen bestaat onder meer uit een pensioen voor jezelf en een pensioen voor je partner. Dit is in de verhouding van ongeveer 100:70. Als je met pensioen gaat, kun je dit anders verdelen. Je vraagt dit 6 maanden voordat je met pensioen gaat aan. Deze keuze is definitief. 

Meer ouderdomspensioen 

Je kunt het pensioen voor je partner inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Je partner moet het hier wel mee eens zijn. Als je overlijdt, krijgt je partner daarna namelijk minder of helemaal geen partnerpensioen. Dit kan wel aantrekkelijk zijn als je partner zelf al genoeg pensioen krijgt. Heb je geen partner als je met pensioen gaat, dan gebeurt dit automatisch. Lees hier meer

Meer partnerpensioen 

Andersom kun je een deel van je pensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen. Bijvoorbeeld als je verwacht dat je partner na je overlijden afhankelijk is van dit partnerpensioen. Na de uitruil mag het partnerpensioen niet meer zijn dan 70% van het ouderdomspensioen. Lees hier meer