Pensioen uitruilen

Je pensioen bij Abbott bestaat onder meer uit een pensioen voor jezelf en een pensioen voor je partner. Dit is in de verhouding van circa 100:70. Als je met pensioen gaat, kun je dit anders verdelen. Je vraagt dit 6 maanden voordat je met pensioen gaat aan. Deze keuze is definitief.

Meer ouderdomspensioen

Je kunt het pensioen voor je partner inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Je partner moet het hier wel mee eens zijn. Als je overlijdt, krijgt je partner daarna namelijk minder of helemaal geen partnerpensioen. Dit kan wel aantrekkelijk zijn als je partner zelf al genoeg pensioen krijgt. Heb je geen partner als je met pensioen gaat, dan gebeurt dit automatisch. Lees hier meer.

Meer partnerpensioen

Andersom kun je een deel van je pensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen. Bijvoorbeeld als je verwacht dat je partner na je overlijden afhankelijk is van dit partnerpensioen. Na de uitruil mag het partnerpensioen niet meer zijn dan 70% van het ouderdomspensioen. Lees hier meer.