Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ouderdoms- en partnerpensioen wil uitruilen?

Zolang je bij Abbott pensioen opbouwt, wordt er voor je partner een partnerpensioen gereserveerd voor als je zou komen te overlijden. Bij je pensionering wordt je totaal opbouwde pensioen gesplitst in een ouderdomspensioen en een partnerpensioen.

Inruilen partnerpensioen

Je kunt er op dat moment voor kiezen om je partnerpensioen geheel of gedeeltelijk in te wisselen voor een hoger ouderdomspensioen. Je partner moet daar wel toestemming voor geven, want als je overlijdt, krijgt je partner daarna dus minder of zelfs helemaal geen partnerpensioen. Zo’n uitruil kan aantrekkelijk zijn als je partner zelf een volledig ouderdomspensioen heeft opgebouwd en dus na jouw overlijden niet afhankelijk is van jouw partnerpensioen. Je kunt 100%, 75%, 50% of 25% van het partnerpensioen inruilen. Als je bij je pensionering geen partner hebt, vindt de uitruil automatisch plaats.

Inruilen ouderdomspensioen

Andersom kun je ook besluiten een deel van je ouderdomspensioen uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Dat kan bijvoorbeeld aan te raden zijn als het vanwege de leeftijd of de gezondheid van jou en je partner aannemelijk is dat je partner jou zal overleven en dan grotendeels afhankelijk zal zijn van het partnerpensioen. Als je kiest voor uitruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen gebeurt dat op basis van door het bestuur van het fonds vast te stellen uitruilfactoren. Na de uitruil kan het verhoogde partnerpensioen niet meer bedragen dan 70% van het ouderdomspensioen.

Eenmalige keuze

Je kunt maar eenmalig kiezen voor uitruil en je dient dit uiterlijk zes maanden voor de pensioendatum aan te vragen.