Pensioenopbouw bij Abbott

Als medewerker van Abbott neem je verplicht deel aan de pensioenregeling van Abbott.
Zorg voor de medemens staat bij Abbott wereldwijd hoog in het vaandel en uiteraard wil Abbott goed voor haar eigen medewerkers zorgen met een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Een goede pensioenregeling hoort daarbij. Die wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland.

Basis Module

De pensioenregeling van Abbott bestaat uit verschillende modules.

Tot een jaarsalaris van € 65.330 (per april 2022) bouw je pensioen op in de Basis Module. Dit is een eindloonregeling. Wat dit inhoudt, lees je in het Pensioen 1-2-3, dat in drie lagen de inhoud van je pensioenregeling uitlegt. Of je gaat naar het onderdeel Basis Module. Je krijgt dan uitleg over de hoofdzaken van de Basis Module. Wil je alle details weten, dan kun je het pensioenreglement downloaden.

Beschikbare Premie Module

Als je salaris hoger is dan € 65.330 per jaar, dan bouw je over het gedeelte van je salaris boven deze grens tot aan het maximum van € 114.866 (april 2022) pensioen op in de Beschikbare Premie Module. Dit is, de naam zegt het al, een beschikbare premieregeling. In het Pensioen 1-2-3 en in dit submenu vind je meer informatie als je klikt op Beschikbare Premie Module.

Vrijwillige Bijspaar Module

Daarnaast kent Abbott de Vrijwillige Bijspaar Module. Ook dit is een beschikbare premieregeling. Deze module was bestemd voor wie vrijwillig wat extra voor het pensioen wilde sparen. De belastingregels zijn echter inmiddels zodanig gewijzigd dat de mogelijkheden voor belastingvrij pensioensparen al volledig worden benut in de Basis Module en de Beschikbare Premie Module. Vanaf 2015 is het daarom niet meer mogelijk nieuwe stortingen te doen in de Vrijwillige Bijspaar Module. Meer informatie over deze module vind je in het menu links.

Netto Pensioenregeling

Volgens de belastingregels is belastingvrije pensioenopbouw boven een jaarsalaris van € 114.866 niet meer toegestaan. Abbott biedt medewerkers met een salaris boven die grens wel de mogelijkheid om van hun nettosalaris te sparen voor hun pensioen via de Netto Pensioenregeling.

Geboren vóór 1950

Ben je geboren voor 1950 en was je vóór 1 januari 2006 in dienst bij Abbott, dan geldt voor jou nog de oude pensioenregeling. Klik hier om het pensioenreglement te bekijken.

Welke informatie krijg je over je pensioen?

Als je in dienst komt bij Abbott krijg je een startbrief waarin de hoofdzaken van de inhoud van de pensioenregeling worden uitgelegd. Elk jaar krijg je een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) waarin staat hoeveel pensioen je tot op dat moment hebt opgebouwd. Het pensioen dat je naar verwachting zult ontvangen als je 68 jaar wordt en wat je nabestaanden krijgen als je mocht overlijden kun je zien als je met je DigiD inlogt op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als je deelneemt aan de Beschikbare Premie Module en /of de Vrijwillige Bijspaar Module, dan krijg je de informatie daarover vooral via de website https://mijnpensioen.nnip.com. Eén keer per jaar krijg je een overzicht per e-mail.

Verder krijg je twee keer per jaar een nieuwsbrief van het. Via het menu downloads aan de rechterkant van de homepage kun je veel van deze communicatie-uitingen downloaden. Je vindt daar ook de jaarverslagen, pensioenbrochure van Abbott en fondsdocumenten zoals de pensioenreglementen en de uitvoeringsovereenkomst.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Verder wijzen we je graag op een belangrijke landelijke pensioensite: www.mijnpensioenoverzicht.nl. Je vindt daar een compleet en actueel overzicht van je bij al je werkgevers opgebouwde pensioen inclusief de AOW. Ook de gegevens van je pensioen bij Abbott staan hierbij. Je hebt dan dus een volledig overzicht van wat je later aan pensioeninkomen kunt verwacht. De site geeft dat overzicht zowel in bruto- als in nettobedragen. Je hebt wel je DigiD nodig om in te loggen. Dit is je digitale identiteitscode van de overheid. Heb je die nog niet dan kun je die aanvragen via de site www.digid.nl.

Vragen over je pensioen

Vragen over je pensioen kun je stellen aan onze administrateur AZL in Heerlen. Er is een speciaal telefoonnummer voor Abbott waar je medewerkers aan de lijn krijgt, die volledig op de hoogte zijn van de pensioenregeling van Abbott. De contactgegevens zijn:

Telefoon: 088 – 1163001
E-mail: pf-abbott@azl.eu
Postadres: Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen

Heb je vragen over je beleggingen of de inloggegevens van de Beschikbare Premie Module en/of de Vrijwillige Bijspaar Module, dan kun je contact opnemen met de klantenservice van NN Investment Partners.

Telefoon: 0800 – 645 6736 (vanuit Nederland) of +31 88 646 67 66 (vanuit het buitenland) E-mail: info@mijnpensioen.nnip.com