Pensioenopbouw bij Abbott

Werk je bij Abbott Nederland, dan bouw je pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Het pensioen bestaat uit meerdere onderdelen.

Basis Module

Als eerste bouw je pensioen op in de Basis Module. In deze module berekent het fonds je pensioen op basis van je laatstverdiende salaris. Ook telt mee hoe lang je hier pensioen opbouwt. Dit heet een eindloonregeling. Deze regeling geldt tot een jaarsalaris van € 76.390 (per april 2023). Lees meer

Beschikbare Premie Module

Verdien je meer, dan bouw je ook pensioen op in de Beschikbare Premie Module. Met de premies die jij en Abbott betalen bouw je een kapitaal op. Ga je met pensioen, dan koop je hiervan een pensioen. Hoeveel pensioen je straks krijgt, is dus nog niet zeker. In deze regeling bouw je pensioen op tot je jaarsalaris van € 128.810 (april 2023). Lees meer

Netto Pensioenregeling

Boven je salaris van € 128.810 (april 2023) kun je niet meer belastingvrij pensioen opbouwen. Je mag wel van je netto salaris sparen om pensioen op te bouwen. Dat kan in deze regeling. Lees meer

Vrijwillige Bijspaar Module

Tot 2015 kon je vrijwillig en belastingvrij extra pensioen opbouwen in deze module. Inmiddels zijn de regels van de Belastingdienst veranderd en mag je hier niet meer extra in sparen. Lees meer

De oude pensioenregeling

Ben je geboren voor 1950 en was je voor 1 januari 2006 in dienst bij Abbott, dan geldt voor jou nog de oude pensioenregeling. Bekijk hiervoor pensioenreglement I onder downloads.