Pensioen 123

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je krijgt als je deelnemer bent aan onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. Klik op de iconen of de tekst ‘meer informatie’ om naar laag 2 te gaan. Daarin vind je meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vind je in laag 3 documenten met juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. Hoe wij omgaan met duurzaamheidsrisico’s, lees je in de precontractuele informatie.

Dit Pensioen 1-2-3 behandelt de pensioenregeling volgens het huidige pensioenreglement met als ingangsdatum 30 juni 2023. Als jij eerder in dienst bent gekomen bij Abbott dan geldt voor jou een eerder reglement. Dit vind je in laag 3.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouw je pensioen op?

 • Hoe bouw je pensioen op?

  Hoe bouw je pensioen op?

  Je bouwt op drie manieren pensioen op: A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW. B. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Je bouwt dit pensioen op via Abbott. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3. C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. meer informatie

 • Beschikbare premieregeling

  Beschikbare premieregeling

  In de pensioenregeling van Abbott is de premie het uitgangspunt. Met de betaalde premies bouw je een persoonlijk pensioenkapitaal op. Daarmee koop je, als je met pensioen gaat, een (bijvoorbeeld maandelijkse) uitkering aan. Het pensioen dat je later krijgt staat nu dus nog niet vast. Dit hangt samen met de betaalde premies, de beleggingsrendementen en… meer informatie

 • Meer over de opbouw

  Meer over de opbouw

  Elk jaar bouw je een deel van je pensioen op. Dat doe je niet over je hele brutoloon. Over € 16.322 (2023) van je bruto jaarsalaris bouw je geen pensioen op. Dit is omdat je later ook AOW van de overheid krijgt. Je betaalt hier dan ook geen premie voor. meer informatie

 • Abbott en jij betalen samen de premie

  Abbott en jij betalen samen de premie

  Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. De premie die wordt betaald, vind je terug op je loonstrook. meer informatie

Welke keuzes heb je zelf?

Hoe zeker is je pensioen?

 • Welke risico’s zijn er?

  Welke risico’s zijn er?

  Hoeveel pensioen je straks krijgt, is nu nog niet zeker. Het hangt samen met hoeveel premie er is betaald, welke beleggingsrendementen er zijn gehaald en wat het tarief is voor aankoop van pensioen. meer informatie

Welke kosten maken wij?

Wanneer moet je in actie komen?

Voetteksten

Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl