Visitatiecommissie

Het bestuur heeft voor de invulling van het intern toezicht gekozen voor een Visitatiecommissie. Deze Visitatiecommissie, die bestaat uit externe deskundigen, geeft jaarlijks een oordeel over:

  • de beleids- en bestuursprocedures en -processen;
  • de interne control;
  • de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd;
  • en de manier waarop het bestuur omgaat met de risico’s op langere termijn.

Het oordeel van de Visitatiecommissie wordt opgenomen in het jaarverslag.