Visitatiecommissie

De visitatiecommissie verzorgt het intern toezicht van het pensioenfonds. De commissie bestaat uit 3 externe deskundigen.

Elk jaar beoordeelt de visitatiecommissie de volgende onderdelen.

  • De beleids- en bestuursprocedures en -processen;
  • de interne control;
  • de manier waarop het bestuur het fonds bestuurt;
  • en de manier waarop het bestuur omgaat met de risico’s op langere termijn.

In het jaarverslag staat het oordeel van de visitatiecommissie.
Hier kun je de jaarverslagen downloaden.