Overlijden

Als jij overlijdt, dan is er inkomen voor je partner en kinderen. Dit zijn het partner- en wezenpensioen. Zo blijven zij goed verzorgd achter.

Pensioen voor je partner

Als je overlijdt terwijl je nog voor Abbott werkt, dan krijgt je partner een levenslang partnerpensioen. Dit is 70% van het ouderdomspensioen dat je bereikt zou hebben op je pensioenrichtleeftijd. Als je overlijdt terwijl je met pensioen bent of niet meer voor Abbott werkt, is dat anders. Je partner krijgt dan een partnerpensioen van ongeveer 70% van je ouderdomspensioen dat je via Abbott opbouwde. Hier lees je wanneer je partner een partnerpensioen kan krijgen.

Andere verdeling

Het kan zijn dat je met je partner andere afspraken hebt gemaakt over de verhouding van het ouderdoms- en het partnerpensioen. Deze is standaard 100:70. Heb je andere afspraken gemaakt? Dan gelden deze afspraken. Lees hier verder.