Overlijden

Als jij overlijdt, dan is er inkomen voor je partner en kinderen. Dit zijn het partner- en wezenpensioen. Zo blijven zij goed verzorgd achter. Dit geldt zolang je bij Abbott in dienst bent.

Pensioen voor je partner en kinderen 

Als jij overlijdt dan is er een partner- en wezenpensioen voor je partner en kinderen. Dit geldt zolang je voor Abbott werkt.  

Ben je niet meer in dienst bij Abbott als je overlijdt, en staat je pensioenkapitaal nog wel bij Goldman Sachs? Dan zetten we het beschikbare kapitaal om naar een partner- en wezenpensioen. Hoeveel je partner en/of wezen krijgen, hangt af van hoeveel pensioenkapitaal er staat. 

Heb je geen partner en/of kinderen? Dan keert het pensioenfonds geen partner- en/of wezenpensioen uit als jij overlijdt. 

Lees hier meer over het partner- en wezenpensioen.

Partner- en wezenpensioen tot en met 29 juni 2023 

Was je op 29 juni 2023 al in dienst bij Abbott, dan heb je waarschijnlijk ook pensioen staan in de oude Basis Module. Hier hoort ook een deel partner- en wezenpensioen bij. Lees hier meer.  

Inzicht in partner- en wezenpensioen 

Hoeveel pensioen er voor jouw partner en/of kinderen is geregeld, zie je op jouw Uniform Pensioenoverzicht of op Mijnpensioenoverzicht.nl.  

Zorg dat je partner partnerpensioen kan krijgen 

Als je samenwoont, dan moet je je partner zelf aanmelden voor het partnerpensioen. Lees hier wie een partnerpensioen kan krijgen.