Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik zou komen te overlijden?

Abbott hecht aan een goede pensioenregeling. Daar hoort ook een partnerpensioen en een wezenpensioen bij. Dus als je als deelnemer mocht komen te overlijden, dan blijven je nabestaanden niet onverzorgd achter wat de financiën betreft.

Partnerpensioen

Als je mocht komen te overlijden tijdens je dienstverband bij Abbott  krijgt je partner een levenslang partnerpensioen dat 70% bedraagt van het ouderdomspensioen dat je zou bereiken op de pensioengerechtigde leeftijd. Als je mocht overlijden op het moment dat je al gepensioneerd bent of niet meer in dienst van Abbott bent, dan krijgt je partner een levenslang partnerpensioen van circa 70% van het ouderdomspensioen dat je tijdens je dienstverband bij Abbott hebt opgebouwd. In het pensioenreglement kun je vinden wie in de zin van het reglement als partner wordt aangemerkt. Zie ook Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ga trouwen of samenwonen?’

Andere verdeling afgesproken?

Als je met je partner afspraken had gemaakt voor een andere verdeling van ouderdomspensioen en partnerpensioen dan de gebruikelijke verhouding 100:70, dan gelden die gemaakte afspraken. Zie hiervoor Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ouderdomspensioen en partnerpensioen wil uitruilen?’.