Onbetaald verlof

Ga je met onbetaald verlof, dan bouw je in deze periode geen pensioen op. Gelukkig kun je nog wel iets doen voor je pensioen. Maar het is goed om even stil te staan bij wat het voor je pensioen betekent.

Zelf doorgaan met pensioen opbouwen

Je kunt in deze periode wel de pensioenpremies betalen, zodat je je pensioen toch verder opbouwt. Je betaalt dan niet alleen je eigen deel, maar ook de (hogere) premie van je werkgever.

Deels met onbetaald verlof

Als je een periode deels met onbetaald verlof gaat, dan bouw je alleen pensioen op over het deel dat je werkt.

Partner en kinderen

Overlijd je tijdens onbetaald verlof, dan krijgen je partner en kinderen toch een inkomen. Dit geldt als je niet langer dan 18 maanden met verlof bent. Je partner krijgt 70% van het pensioen dat voor jou was verzekerd voordat je met onbetaald verlof ging. Het wezenpensioen is 14% van hetzelfde pensioen.

Uitzondering

Als jij deelneemt aan de levensloopregeling geldt er een uitzondering. Neem je tijdens je onbetaalde verlof minimaal 70% van je laatstverdiende loon op uit je levenslooptegoed, dan gaat je pensioenopbouw door. Neem je minder op, dan bouw je geen pensioen op over de onbetaald verlofperiode.