Jouw pensioen bij Abbott

Je bouwt pensioen op in de pensioenregeling van Abbott. Tot een bruto jaarsalaris van € 137.800 (1 januari 2024) doe je dit in de Beschikbare Premieregeling. Ontvang je meer salaris, dan kun je vrijwillig verder pensioen opbouwen in de Netto Pensioenregeling. In de Beschikbare premieregeling is er een pensioen voor jezelf, voor je partner en je kinderen.

Beschikbare Premieregeling 

In een beschikbare premieregeling gaat de afspraak over hoeveel premie wordt ingelegd voor jouw pensioen. De premie wordt belegd en zo bouw je een kapitaal op. Daarmee koop je een pensioenuitkering als je met pensioen gaat. Dit doe je bij een externe verzekeraar. Deze uitkering krijg je zolang je leeft. Hoeveel pensioen je later krijgt, staat nu dus nog niet vast. Dit hangt af van de betaalde premies, de beleggingsrendementen, hoe hoog de rente is als je met pensioen gaat en de voorwaarden van de verzekeraar.

Pensioen voor jezelf  

Als je met pensioen gaat, dan koop je dus met het kapitaal een pensioen aan. Dit krijg je altijd levenslang. Als je een partner en kinderen hebt, dan koop je ook een partner- en wezenpensioen aan. De standaard verhouding tussen ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen is 100:70:14. Ook heb je keuzes om het pensioen goed op jouw wensen aan te passen. Zo kun je bijvoorbeeld eerder of later met pensioen gaan. Lees meer.

Pensioen voor je partner en/of kinderen 

Als jij overlijdt terwijl je in dienst bent bij Abbott, dan is er een partnerpensioen voor je partner. Dit is degene met wie je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont. Je partner ontvangt het partnerpensioen zolang je partner leeft. Hier lees je of en hoe je je partner bij ons moet aanmelden. 

Heb je kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en/of studerende of invalide kinderen tot 27 jaar, dan is er voor hen een wezenpensioen. 

Als je niet meer voor Abbott werkt 

Werk je niet meer voor Abbott maar heb je nog wel je pensioenkapitaal bij ons staan? Overlijd je op dat moment, dan gebruiken wij het pensioenkapitaal voor het pensioen voor je partner en/of je kinderen. Hoeveel zij krijgen, hangt samen met hoeveel pensioenkapitaal je hebt staan.  
Lees meer over het partner- en wezenpensioen 

Je eigen beleggingskeuzes 

Je pensioenkapitaal staat op een persoonlijke beleggingsrekening bij Goldman Sachs. Jij kiest zelf hoe jij het geld voor jouw pensioen belegt. Je kunt inloggen op je persoonlijke omgeving bij Goldman Sachs. In deze omgeving vind je alle informatie over je risicoprofiel, de beleggingsfondsen, de kosten en de verschillende mixen. Er zijn handige instructiefilmpjes over hoe je je profiel invult, hoe je je beleggingskeuze kunt maken en meer. Ook zie je hoeveel pensioenkapitaal je nu bij ons hebt staan. Neem meteen een kijkje.   
Lees hier meer over je beleggingskeuzes 

Pensioen opbouwen 

Je bouwt pensioen op over een deel van je salaris. Dit is omdat je ook al een uitkering van de overheid ontvangt als je met pensioen gaat, de AOW. Je bouwt elke maand pensioen op over je brutosalaris. Dit is je maandelijkse salaris plus de ploegentoeslag. Over zowel je salaris als je ploegentoeslag wordt ook nog vakantietoeslag en 13e maand berekend. Het salaris waarover je pensioen opbouwt is in een jaar gelijk aan je maandelijkse salaris, verhoogd met de ploegentoeslag en maal 14. In laag 2 van het Pensioen 1-2-3 lees je een uitgebreide uitleg over hoe we je pensioen berekenen. 

Premie 

Abbott en jij betalen premie om je pensioen op te bouwen. De jaarpremie voor jou is 4,1% van het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt. Lees meer over de premie

Inzicht in je pensioen 

Hoeveel pensioen je in deze regeling hebt staan, zie je op je Uniforme Pensioenoverzicht. Ook kun je inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je ook het pensioen dat je bij eerdere werkgevers hebt opgebouwd en de AOW. 

Via je persoonlijke pensioenbeleggingsrekening zie je hoeveel pensioenkapitaal je hebt staan. Ook kun je hier aangeven hoeveel risico je kunt en wilt nemen met je beleggingen en kun je je beleggingskeuze aanpassen.