Netto Pensioenregeling

Voor het deel van je brutosalaris dat hoger is dan € 128.810 (1 april 2023), kun je pensioen opbouwen in de Netto Pensioenregeling. Dit is vrijwillig.

Pensioen voor jezelf

In deze regeling bouw je een kapitaal op waarmee je later bij een verzekeraar een pensioen koopt. Het pensioen dat je later krijgt, staat nu dus nog niet vast. Het hangt af van de inleg en de beleggingsrendementen.

Pensioen voor je partner en kinderen

Er is in deze regeling geen pensioen voor je partner en kinderen voor als jij overlijdt. Werk je voor Abbott, dan biedt Abbott hier wel een aparte dekking voor aan. Wil je meer weten over deze dekking, vraag het na bij je werkgever Abbott.

Geef je beleggingskeuze door

De inleg voor het kapitaal wordt belegd. Je geeft zelf aan hoeveel risico je hierbij wilt nemen. Hiervoor ga je naar je persoonlijke pensioenrekening bij Goldman Sachs.

Premie

Hoe hoog de premie is, hangt van je leeftijd af. Zelf betaal je 4,1% van de pensioengrondslag. Abbott betaalt de rest. De premie gaat van je nettosalaris af. Je kunt dit dus niet van de belasting aftrekken. Abbott verrekent de werkgeverspremie via je salaris. Je betaalt geen belasting over je pensioenuitkering en er is vrijstelling van het gespaarde pensioenkapitaal in Box 3.

Deelnemen is vrijwillig

Abbott en het pensioenfonds gaan ervan uit dat je meedoet aan de Netto Pensioenregeling. Maar je kunt hier ook van afzien. Deze keuze is definitief. Je geeft dit schriftelijk door aan Abbott.