Netto Pensioenregeling

Voor het deel van je brutosalaris dat hoger is dan € 137.800 (1 januari 2024), kun je pensioen opbouwen in de Netto Pensioenregeling. Dit is vrijwillig.

Pensioen voor jezelf 

In deze regeling bouw je een kapitaal op waarmee je later bij een verzekeraar een pensioen koopt. Het pensioen dat je later krijgt, staat nu dus nog niet vast. Het hangt af van de inleg en de beleggingsrendementen. 

Pensioen voor je partner en kinderen 

Er is in deze regeling geen pensioen voor je partner en kinderen voor als jij overlijdt. Werk je voor Abbott, dan biedt Abbott hier wel een aparte dekking voor aan. Wil je meer weten over deze dekking, vraag het na bij je werkgever Abbott. 

Geef je beleggingskeuze door 

De inleg voor het kapitaal wordt belegd. Je geeft zelf aan hoeveel risico je hierbij wilt nemen en in welke beleggingsfondsen je wilt beleggen. Hiervoor ga je naar je persoonlijke beleggingsrekening bij Goldman Sachs. 

Premie 

Hoe hoog de premie is, hangt van je leeftijd af. Zelf betaal je 4,1% van de pensioengrondslag. Abbott betaalt de rest. Lees hier meer over de premie.

De premie gaat van je nettosalaris af. Je kunt dit dus niet van de belasting aftrekken. Abbott verrekent de werkgeverspremie via je salaris. Je betaalt geen belasting over je pensioenuitkering en er is vrijstelling van het gespaarde pensioenkapitaal in Box 3. 

Deelnemen is vrijwillig 

Abbott en het pensioenfonds gaan ervan uit dat je meedoet aan de Netto Pensioenregeling. Maar je kunt hier ook van afzien. Deze keuze is definitief. Je geeft dit schriftelijk door aan Abbott. 

Inzicht in je pensioen 

Voor inzicht in dit pensioen log je in op je persoonlijke beleggingsrekening bij Goldman Sachs.