Netto Pensioenregeling

Voor medewerkers met een jaarsalaris boven € 114.866 (niveau per 1 april 2022) is bij Abbott een Netto Pensioenregeling geregeld. In deze regeling kunnen zij boven dit grensbedrag op vrijwillige basis pensioen sparen van hun nettosalaris.

Sparen van je netto salaris

In Nederland is de aftrekbaarheid van pensioenpremies gebonden aan een maximumsalarisgrens. In 2022 is deze grens een jaarinkomen van € 114.866. Boven die grens mag je wel pensioensparen, maar alleen van je nettosalaris. De latere pensioenuitkering wordt dan niet belast en er is vrijstelling van dat gespaarde pensioenkapitaal in Box 3. Abbott biedt medewerkers met een inkomen boven deze grens de mogelijkheid vrijwillig deel te nemen aan de Netto Pensioenregeling. Dit is een beschikbare premieregeling: je bouwt een pensioenkapitaal op waarvoor je later bij een externe verzekeraar een pensioenuitkering aankoopt.

Premie

De premie is afhankelijk van je leeftijd (klik hier voor de premietabel). Zelf betaal je 4,1% van de premie en de werkgever betaalt de rest. De totale premie wordt ingehouden op jouw nettosalaris. De werkgever verrekent haar aandeel in de premie via je salaris.

Als je jaarsalaris hoger is dan € 114.866 gaan Abbott en SPAN ervan uit dat je meedoet aan de Netto Pensioenregeling.

Niet deelnemen?

Bij indiensttreding heb je de mogelijkheid om af te zien van deelname. Dit is ook mogelijk wanneer je al in dienst bent en je salaris over de netto-pensioengrens heengaat. Je wordt geïnformeerd over de regeling en kunt afzien van deelname. Hiervan breng je de werkgever schriftelijk op de hoogte. Als je al deelnemer bent, kun je je deelname stoppen door schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Je eventuele partner moet hiervoor ook tekenen. De keuze is eenmalig; heb je besloten om niet deel te nemen, dan kun je daar niet op terugkomen.

Verzekering voor overlijden tijdens dienstverband

Binnen de Netto Pensioenregeling bouw je alleen ouderdomspensioen op. Er is binnen deze regeling geen partner- en wezenpensioen als je tijdens je dienstverband zou komen te overlijden. Wel heeft de werkgever daarvoor een aparte verzekering afgesloten bij een externe verzekeraar. Als je met pensioen gaat, koop je voor je kapitaal uit de Netto Pensioenregeling wel een ouderdomspensioen aan in combinatie met een partnerpensioen en wezenpensioen.