Scheiden of uit elkaar gaan

Als je gaat scheiden, dan heeft dit ook gevolgen voor je pensioen. Er zijn wettelijke afspraken over de verdeling van het pensioen als je uit elkaar gaat. Dit geldt voor het pensioen dat je opbouwde tijdens jullie huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen.

Je (ex)-partner is degene:

  • met wie je was getrouwd;
  • met wie je een geregistreerd partnerschap had;
  • of degene met wie je samenwoonde (met samenlevingsovereenkomst).

Pensioen verdelen

De wet zegt dat je (ex)-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap. En andersom geldt hetzelfde. Ook heeft je (ex)-partner recht heeft een deel van het partnerpensioen dat je in die periode opbouwde. Maar je kunt hier samen met je (ex)-partner andere afspraken over maken. Dit leg je vast in het echtscheidingsconvenant.

Uit elkaar na samenwonen

Woonde je samen met een gemeenschappelijke huishouding? Dan heeft jouw (ex)-partner mogelijk recht op een deel van het partnerpensioen dat je opbouwde tijdens jullie samenwonen. Je ex-partner heeft géén recht op een deel van je ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens de periode dat jullie samenwoonden.

Scheiden of uit elkaar? Geef het aan ons door

Ben je gescheiden, heb je je geregistreerd partnerschap beëindigd of ben je uit elkaar gegaan nadat je hebt samengewoond? Geef dit dan binnen 2 jaar aan ons door. Dit geldt ook als je al met pensioen bent of niet meer bij Abbott werkt maar nog wel een deel van je pensioen bij ons hebt staan.

Wij verdelen dan je pensioen volgens de afspraken die je aan ons hebt doorgegeven. Zo zetten wij bijvoorbeeld het (partner)pensioen voor je (ex)-partner opzij. Later betalen wij dit direct aan je (ex)-partner uit. Meld je het niet bij ons, dan moet je dit later zelf met je (ex)-partner regelen.

Het formulier waarmee je dit bij ons meldt, vind je via Mijn Pensioen. Je stuurt dit formulier op aan AZL.

Advies

Scheiden of uit elkaar gaan kan grote gevolgen hebben voor je pensioen. Je latere inkomen is mogelijk lager. Ook een eventuele nieuwe partner krijgt minder partnerpensioen als jij overlijdt. Laat je daarom adviseren door een deskundige over wat voor jou de beste keuze is.

Je kunt hier voor ook gebruik maken van de module Echtscheiding, die is geregeld bij Partners in Planning. Voor deze module betaal je zelf de kosten. De module omvat:

  • Financieel advies over de gevolgen van de echtscheiding voor jou;
  • over het (concept) echtscheidingsconvenant en de akte van verdeling;
  • opstellen van een vermogensoverzicht;
  • begeleiding van keuze notaris of advocaat.

Meer informatie hierover vind je op Abby, bij Financieel Advies.