Bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat uit zes leden. Hiervan draagt de werkgever er drie voor. De OR draagt namens de actieve deelnemers twee leden voor. Het verantwoordingsorgaan draagt een lid voor namens de pensioengerechtigden.

Hieronder volgen de leden van het bestuur.

Namens de werkgever

Jonathan Negro (voorzitter)
Eelco Dijkstra (penningmeester)
Marcel den Besten

Namens actieve deelnemers

Jaap Verweij (vice-voorzitter en secretaris)
Maurice Raven

Namens pensioengerechtigden

Mevrouw Hanka de Voogd

Jonathan Negro en Jaap Verweij vormen samen het dagelijks bestuur. Er zijn drie commissies vanuit het bestuur. Dit zijn de Beleggingscommissie, de Communicatiecommissie en de Risicomanagementcommissie. In deze commissies zitten bestuursleden en externe deskundigen.