Bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat uit zes leden, waarvan er drie worden voorgedragen door de werkgevers. Twee bestuursleden namens de actieve deelnemers worden voorgedragen door de ondernemingsraden en één lid namens de pensioengerechtigden wordt voorgedragen door vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan.

Werkgeversleden

  • Jonathan Negro (voorzitter)
  • Eelco Dijkstra (penningmeester)
  • Marcel den Besten (aspirant-bestuurder)

Deelnemersleden

  • Jaap Verweij (vice-voorzitter en secretaris)
  • Maurice Raven

Lid namens pensioengerechtigden

  • Mevrouw Hanka de Voogd (aspirant-bestuurder)

Jonathan Negro en Jaap Verweij vormen samen het dagelijks bestuur.
Het bestuur heeft vier commissies ingericht: Beleggingscommissie, Commissie van Beroep, Communicatiecommissie en Risicomanagementcommissie. Hier maken naast bestuursleden ook externe deskundigen deel van uit.