Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik een kind krijg?

Als je een kind krijgt, is het verstandig om dit door te geven aan het pensioenfonds. In principe gebeurt dat automatisch via de Gemeentelijke Basisadministratie, maar het is altijd goed om ook het fonds een geboortekaartje te sturen.

De pensioenregeling van Abbott voorziet namelijk in een wezenpensioen. Als je onverhoopt zou komen te overlijden, dan is het belangrijk dat je kinderen ook financieel goed verzorgd achterblijven.

Het wezenpensioen bedraagt circa 14% per kind van je te bereiken ouderdomspensioen op de leeftijd van 68 jaar. Het wordt uitgekeerd aan kinderen tot 18 jaar en aan kinderen tot 27 jaar die arbeidsongeschikt zijn of hun tijd voor het grootste deel nog studeren. Indien beide ouders zijn overleden, wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Ook pleegkinderen, stiefkinderen en andere kinderen die als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed, maken aanspraak op wezenpensioen.
De precieze regels vind je in het pensioenreglement.