Een kind krijgen

Als jij overlijdt, dan is er een pensioen voor je kind(eren). Het is voor kinderen tot 18 jaar. Studeert je kind nog of is het arbeidsongeschikt, dan keren wij het pensioen uit totdat het kind 27 jaar is. Het wezenpensioen is ongeveer 14% van het pensioen dat je zou hebben opgebouwd op je 68ste.

Als beide ouders overlijden, dan verdubbelt het wezenpensioen. Ook pleegkinderen, stiefkinderen en andere kinderen die je als eigen kinderen onderhoudt en opvoedt, krijgen wezenpensioen.

Geef het aan ons door

Heb je een kind gekregen? Geef het dan aan ons door. In principe gebeurt dit automatisch via de Basisregistratie Personen, maar het is altijd goed om ons zelf een geboortekaartje te sturen.
De precieze regels voor het wezenpensioen vind je in het pensioenreglement onder downloads.