Externe adviseurs

Voor de uitvoering van zijn taken wordt het bestuur bijgestaan door verschillende externe partijen. Daarbij gaat het om een bestuursbureau, een pensioenadministrateur, vermogensbeheerders en -administrateurs, een herverzekeraar, beleggingsadviseurs, een adviserend actuaris, een certificerend actuaris en een accountant.

Compliance officer

Het fonds heeft verder een externe compliance officer die is belast met het toezicht op de naleving van de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet, de interne procedures en gedragsregels zoals de gedragscode van het fonds.