Externe adviseurs

Het bestuur krijgt hulp van verschillende externe partijen. Het gaat om het bestuursbureau, een pensioenadministrateur, vermogensbeheerders en -administrateurs. Maar ook beleggingsadviseurs, een adviserend actuaris, een certificerend actuaris en een accountant.

Compliance officer

Ook is er een externe compliance officer. Deze gaat na of het fonds volgens de regels handelt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Pensioenwet. Maar het geldt ook voor de interne procedures en gedragsregels zoals de gedragscode van het fonds.