Nieuws

nieuws

11/10/2019

Wat wordt je pensioen als het mee- of tegenzit?

Vanaf eind oktober kun je op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl  je toekomstige pensioenresultaat in drie scenario’s zien. Daarbij gaat het om je totale pensioen. Dus niet alleen om je pensioen bij Abbott, maar ook om het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd en je AOW. Er is een scenario met het verwachte resultaat, een optimistisch scenario als het lange tijd economisch goed zou gaan en een pessimistisch scenario als het juist lang economisch tegen zou zitten.

Lees verder


nieuws

24/07/2019

Herbalancering van beleggingsportefeuilles in Beschikbare Premie Module

Als je jaarsalaris hoger is dan € 61.490 (salarisgrens 2019) bouw je ook pensioen op in de Beschikbare Premie Module (BPM). Daarin bouw je met de premies die Abbott en jij inleggen en de daarop behaalde beleggingsrendementen een kapitaal op waarmee je later een pensioenuitkering koopt. In juli worden de portefeuilles van alle deelnemers aangepast aan de voor hen optimale beleggingsmix.

Lees verder


nieuws

14/07/2019

SPAN slaagt in 2019 opnieuw voor de haalbaarheidstoets

SPAN is 2019 opnieuw geslaagd voor de haalbaarheidstoets die alle Nederlandse pensioenfondsen jaarlijks moeten doen. Die toets kijkt naar het verwachte pensioenresultaat over een periode van 60 jaar.

Lees verder