Nieuws

nieuws

24/07/2019

Herbalancering van beleggingsportefeuilles in Beschikbare Premie Module

Als je jaarsalaris hoger is dan € 61.490 (salarisgrens 2019) bouw je ook pensioen op in de Beschikbare Premie Module (BPM). Daarin bouw je met de premies die Abbott en jij inleggen en de daarop behaalde beleggingsrendementen een kapitaal op waarmee je later een pensioenuitkering koopt. In juli worden de portefeuilles van alle deelnemers aangepast aan de voor hen optimale beleggingsmix.

Lees verder


nieuws

14/07/2019

SPAN slaagt in 2019 opnieuw voor de haalbaarheidstoets

SPAN is 2019 opnieuw geslaagd voor de haalbaarheidstoets die alle Nederlandse pensioenfondsen jaarlijks moeten doen. Die toets kijkt naar het verwachte pensioenresultaat over een periode van 60 jaar.

Lees verder


nieuws

19/06/2019

Toch een pensioenakkoord

Na jaren overleg hebben de regering en de organisaties van werkgevers en werknemers in juni 2019 een Pensioenakkoord gesloten. Dit akkoord zal zeker gevolgen hebben voor de deelnemers van SPAN. Die zijn lang nog niet duidelijk omdat veel zaken nader moeten worden uitgewerkt. We zullen jullie daarvan steeds op de hoogte houden. In dit artikel gaan we kort in op de belangrijkste punten van het akkoord.

Lees verder