Jaap Verweij herbenoemd als bestuurder

Vicevoorzitter en secretaris van het bestuur Jaap Verweij is door de werknemers van Abbott voorgedragen voor herbenoeming in het bestuur. Het bestuur heeft daarop Jaap opnieuw benoemd als bestuurder per 11 juni 2024. De Nederlandsche Bank (DNB) maakte geen bezwaar tegen de herbenoeming van Jaap.

Wij zijn blij dat Jaap zijn werk voor ons fonds voortzet en feliciteren hem met zijn herbenoeming. Veel succes met het uitvoeren van de bestuurstaken Jaap!


Het bestuur van het fonds bestaat uit zes leden. Hiervan draagt de werkgever er drie voor. De OR draagt namens de actieve deelnemers twee leden voor. Het verantwoordingsorgaan draagt een lid voor namens de pensioengerechtigden.


home