Vrijwillige Bijspaar Module

In de Vrijwillige Bijspaar Module konden deelnemers vrijwillig extra sparen voor hun pensioen. Dit kon tot 2015. Daarna veranderden de regels van de belastingdienst. Het is nu niet meer mogelijk om hier nog geld in te leggen.

Heb je kapitaal opgebouwd in deze regeling? Dan blijft dit hier staan en belegd volgens jouw beleggingskeuze. Je inleg en de beleggingsresultaten bepalen hoe hoog dit bedrag straks is.

Je kiest zelf hoe je inleg wordt belegd. Daarvoor ga je naar je persoonlijke pensioenrekening bij Goldman Sachs.