Vrijwillige Bijspaar Module

Naast de Basis Module en de Beschikbare Premie Module kent de Abbott pensioenregeling ook een Vrijwillige Bijspaar Module. Deelnemers die op vrijwillige basis zelf extra voor hun pensioen wilden sparen, konden dit doen via deze module. De werkgever betaalde hier niet aan mee. Door de veranderingen in de belastingwetgeving is het vanaf 2015 niet meer mogelijk nieuwe stortingen in de Vrijwillige Bijspaar Module te doen. Het kapitaal dat deelnemers aan deze module voor 2015 hadden opgebouwd, blijft staan en blijft belegd. De Vrijwillige Bijspaar Module is een premie-overeenkomst, waarbij het resultaat afhankelijk is van de beleggingsrendementen en de rentetarieven.

Persoonlijke pensioenrekening

Net als bij de Beschikbare Premie Module zijn je premies in de Vrijwillige Bijspaar Module belegd op je persoonlijke pensioenrekening bij NN Investment Partners. Ook hier kun je kiezen of NN automatisch je beleggingen afstemt op je leeftijd of dat je zelf wilt meebepalen hoe je premies worden belegd.

Meer informatie over de Vrijwillige Bijspaar Module vind je in het pensioenreglement.