Herstelplan

Zakt het vermogen van SPAN onder het niveau van het door De Nederlandsche Bank (DNB) vereiste vermogen, moet SPAN een herstelplan indienen waarin het aangeeft welke maatregelen het neemt om het vermogen binnen 10 jaar weer op het vereiste niveau te brengen.

Herstelplan actief sinds december 2019

Vooral door de daling van de al extreem lage rente, kwam de beleidsdekkingsgraad van SPAN per eind september 2019 uit op 112,4%. Dit was beneden het destijds voor het fonds vereiste niveau van 113,5%. Daarom diende het bestuur op 11 december 2019 een herstelplan in bij DNB. In de Newsflash die begin februari 2020 verscheen, lees je meer over de achtergrond en de aanleiding van het herstelplan uit 2019.

Volgens de prognoses in dit plan, dat vóór de coronacrisis werd ingediend bij DNB, verwachtte het bestuur op basis van voortzetting van het reguliere beleid dat het vermogen in 2021 weer het vereiste niveau zou bereiken.

Herstel per eind juni 2021

Dit is ook gebeurd. Per eind juni 2021 was de beleidsdekkingsgraad tot 114,1%. Dit is boven de dan geldende vereiste dekkingsgraad van 112,7%. Daarmee kwam het fonds per eind juni 2021 formeel uit herstel en is het herstelplan uit 2019 beëindigd.

Gevolgen van een herstelplan

Pensioenfonds Abbott heeft als een van de zeer weinige pensioenfondsen in Nederland nog een eindloonregeling als basisregeling met daar bovenop een beschikbare premieregeling als excedentregeling. Het fonds kent geen indexatie. De pensioenen van de actieve, gewezen en pensioengerechtigde deelnemers worden dus niet geraakt door een herstelplan.

Een extra geruststelling voor de deelnemers is dat als de beleidsdekkingsgraad ooit mocht dalen tot onder het minimaal vereiste niveau van 104,5%, de werkgever een bijstortingsgarantie heeft. Dit is in het verleden één keer voorgekomen: tijdens de financiële crisis in 2009. De werkgever heeft toen het tekort van het pensioenfonds volledig aangevuld.