Herstelplan

Van De Nederlandsche Bank (DNB) moet een pensioenfonds een financiële buffer van ongeveer 5% hebben. Zo kan het fonds tegenvallers opvangen. Onze dekkingsgraad moet daarom ten minste 104,4% zijn. Deze en volgende informatie geldt alleen voor de oude Basis Module die gold tot en met 29 juni 2023.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen aan de ene kant alle pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet betalen en aan de andere kant het vermogen. Is deze verhouding te laag, dan moeten wij een herstelplan maken van De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin staat wat we doen om het binnen 10 jaar op te lossen. Is het na een bepaalde periode niet opgelost, dan kan de werkgever gevraagd worden om bij te betalen. Dit geldt alleen voor de Basis Module.

Gevolgen

Een herstelplan heeft geen gevolgen voor je pensioen. Pensioenfonds Abbott heeft een eindloonregeling in combinatie met een beschikbare premieregeling. Het fonds verhoogt de pensioenen niet.

Herstelplan periode 2019 – 2021

Eind september 2019 kwam onze dekkingsgraad uit op 112,4%. Dit was lager dan de minimale dekkingsgraad van dat moment, namelijk 113,5%. De oorzaak was de extreem lage rente. Het bestuur leverde op 11 december 2019 een herstelplan in bij DNB. Lees hier meer over in de nieuwsbrief van februari 2020. Onze financiële positie herstelde zich gelukkig volgens plan. Eind juni 2021 kwam ons pensioenfonds uit herstel.