Beleggingsbeleid en beleggingsbeginselen

Abbott en jij betalen premie voor je pensioen. Pensioenfonds Abbott belegt die premies. Dat doen we omdat we verwachten daarmee meer rendement te kunnen behalen dan met het storten van het geld op een spaarrekening. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Beleggingen kunnen immers in waarde stijgen of dalen. Bij het vaststellen van het beleggingsbeleid houden we rekening met de belangen van de verschillende groepen deelnemers.

Ons doel

Het bestuur heeft doelstellingen geformuleerd die van belang zijn voor de vaststelling van het beleggingsbeleid.
Lees ze hier

Onze organisatie

Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en wordt daarbij ondersteund door externe adviseurs. Lees meer

Omgaan met risico’s

De risicobereidheid ten aanzien van het beleggingsbeleid is behoudend. Onnodige risico’s worden voorkomen om de kans op bijstortingen te beperken.
Lees meer

Onze uitgangspunten

Het bestuur heeft een aantal beginselen vastgesteld dat het fundament vormt voor het beleggingsbeleid. Deze beginselen, worden ‘investment beliefs’ genoemd.
Lees verder

Ons beleid in de praktijk

We onderscheiden in het beleggingsbeleid twee portefeuilles: de ‘matchingportefeuille’ en de ‘returnportefeuille’. Er is een strategische normweging vastgesteld waarbij  54% van het belegd vermogen aan de matchingportefeuille wordt toegewezen en 46% aan de returnportefeuille.
Lees verder

Duurzaamheidsinformatie

Het pensioenfonds houdt zich aan wet- en regelgeving zoals de regelgeving m.b.t. het vermijden te beleggen in bedrijven die controversiële wapens maken, onderhouden of verhandelen en sanctiewetgeving.
Lees verder