Onze organisatie

Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Het bestuur heeft de voorbereiding en uitvoering van het beleggingsbeleid gedelegeerd aan de beleggingscommissie, die wordt ondersteund door externe adviseurs. Het bestuur heeft het vermogensbeheer en de beleggingsadministratie uitbesteed aan Columbia Threadneedle Netherlands B.V.. De beleggingen voor rekening en risico van de deelnemers in de Beschikbare Premie Module, de Vrijwillige Bijspaar Module en de Netto pensioenregeling worden beheerd door Goldman Sachs.