Pensioen aanvragen

In de pensioenregeling van Abbott houden we er tijdens de opbouw van je pensioen rekening mee dat je ouderdomspensioen op je 68ste ingaat. Dit is de pensioenrichtleeftijd. Als je dan met pensioen wilt gaan, dan hoef je niets te doen.

Ongeveer 6 maanden van tevoren krijg je van ons een brief. Hierin staat hoeveel pensioen je krijgt vanuit de Basis Module en welke keuzes je kunt maken. Ook krijg je een aantal formulieren waarmee je je keuzes en je bankrekening aan ons doorgeeft. Wat je moet doen voor je eventuele pensioen in de andere modules lees je ook in deze brief.

Als je AOW eerder ingaat

Naast je pensioen bij Abbott krijg je AOW van de overheid. Wanneer je dit krijgt, hangt af van je geboortedatum. Op www.svb.nl zie je wanneer jij waarschijnlijk AOW krijgt. Het kan zijn dat je eerder AOW krijgt dan dat je pensioen van Abbott start. Dan krijg je ongeveer 6 maanden voordat je AOW begint een brief van ons. In die brief staat wanneer je AOW krijgt en wanneer daarna je Abbott pensioen begint. Ook zie je hoeveel pensioen je krijgt en hoeveel het is als je je pensioen tegelijk laat ingaan met je AOW-uitkering. Wil je dit, dan geef je dit aan op het formulier dat je samen met de brief kreeg. Wil je dit niet, dan krijg je van ons ongeveer 6 maanden voor je 68ste weer een brief om je pensioen in te laten gaan.

Keuzes voor je pensioen

Als je met pensioen gaat, kun je je pensioen zo goed mogelijk op jouw situatie aanpassen.
Lees meer via onderstaande links.

Eerder of later met pensioen
Eerst een hoger, dan een lager pensioen of andersom
Deels met pensioen gaan
Pensioen ruilen voor meer partnerpensioen of andersom

Lees meer in het pensioenreglement.