Wat moet ik doen als ik pensioen wil aanvragen?

De pensioenrichtleeftijd bij Abbott is 68 jaar. Dit houdt in dat je normaal gesproken met pensioen gaat op de dag waarop je de 68-jarige leeftijd bereikt. De pensioenregeling van Abbott kent verschillende keuzemogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om je pensioen eerder of later te laten ingaan.
Op deze pagina leggen we uit in welke gevallen je niets hoeft te doen om de ingang van je pensioen aan te vragen en wanneer je wel zelf actie moet ondernemen.

Als je op de pensioenrichtleeftijd met pensioen wilt gaan

Als op je 68ste met pensioen wilt gaan, hoef je zelf niets te doen om dat aan te vragen. Ongeveer 6 maanden voor je pensioendatum krijg je van onze administrateur AZL een brief. Daarin staat hoeveel pensioen je gaat ontvangen uit de basisregeling. In die brief word je ook gewezen op de keuzemogelijkheden die je bij je pensionering hebt. Als je gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid, kun je dat aangeven op een formulier dat als bijlage bij de brief zit. Bij de brief zitten nog enkele formulieren die je moet invullen zoals een formulier waarop je aangeeft op welke bankrekening je jouw pensioenuitkering wilt ontvangen. Als je naast de Basis Module ook pensioen opbouwde in de Beschikbare Premie Module, de Netto Pensioenregeling of de Vrijwillige Bijspaar Module moet je daar zelf zaken voor regelen. Al die informatie vind je in de brief van AZL.

Als je AOW eerder ingaat dan je pensioen bij Abbott

Naast je pensioen bij Abbott ontvang je AOW van de overheid. De ingangsdatum van je AOW is afhankelijk van je geboortejaar. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer voor jou de AOW ingaat. Als je AOW eerder ingaat dan je Abbott pensioen, ontvang je ongeveer 6 maanden voor je AOW-ingangsdatum een brief van onze administrateur AZL. Je hoeft daarvoor zelf niets te doen. In die brief staat wanneer je AOW ingaat en wanneer daarna je Abbott pensioen ingaat. In de brief staat dat je de mogelijkheid hebt om je Abbott pensioen tegelijk te laten ingaan met je AOW. Wil je hier gebruik van maken, dan moet je dat aangeven op een bijgevoegd formulier over de keuzemogelijkheden. Je ziet in de brief het bedrag van je Abbott pensioen dat je gaat ontvangen als je kiest voor deze vervroeging. Ook zie je het pensioenbedrag als je niet vervroegt maar op je 68ste met pensioen gaat. Kies je niet voor vervroeging van je Abbott pensioen tot de AOW-ingangsdatum, dan krijg je van AZL automatisch weer een brief 6 maanden voor je 68-ste verjaardag met de informatie zoals in de vorige alinea beschreven.

Als je eerder (vervroegd) met pensioen wilt gaan

De pensioenregeling van Abbott biedt je de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan dan op 68-jarige leeftijd. Dat kan al vanaf je 60ste jaar. Dat betekent wel dat je ouderdomspensioen lager wordt. Als je eerder met pensioen wilt gaan, moet je dat schriftelijk zes maanden voor de gewenste pensioendatum aan het pensioenfonds kenbaar maken. De keus die je dan maakt, is onherroepelijk.

Als je je pensioen wilt uitstellen

Bij Abbott kun je de ingang van je ouderdomspensioen uitstellen na je 68ste jaar. Dat kan tot uiterlijk je 70ste jaar. Als je later met pensioen gaat, wordt je opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Het pensioen wordt dan immers over een kortere periode uitbetaald. Als je langer doorwerkt, gaat je pensioenopbouw door. Als je je pensioen wilt uitstellen, moet je dat zelf minstens drie maanden voor je pensioenrichtdatum aanvragen.

Als je met deeltijdpensioen wilt gaan

Bij Abbott kun je kiezen voor deeltijdpensioen. Je gaat dan voor een deel van je werktijd met pensioen. Voor het andere deel blijf je werken en voor het deel dat je blijft werken blijf je pensioen opbouwen. Je totale pensioen wordt iets lager omdat je een deel eerder opneemt en een stukje minder opbouwt, maar de teruggang bij deeltijdpensioen is niet zo groot als bij vervroegd pensioen. Je hebt bij Abbott de mogelijkheid om te kiezen voor deeltijdpensioen vanaf je 60ste jaar. Je kunt met deeltijdpensioen gaan in delen van 10% van je gewerkte aantal uren met een minimum van 20%. Als je eenmaal gekozen hebt met deeltijdpensioen te gaan, kun je later niet meer je aantal werkuren weer verhogen. Je dient deeltijdpensioen zelf zes maanden van tevoren aan te vragen.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de pensioenregeling en de keuzemogelijkheden vind je in het Pensioen 1-2-3. Als je alle details wilt weten, kun je die opzoeken in het pensioenreglement.