Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik eerder of later met pensioen wil?

De pensioenleeftijd bij Abbott is 68 jaar. Je hebt zelf de mogelijkheid om jouw pensioen  eerder of later te laten ingaan. Op basis van de huidige regels is de vroegste pensioendatum op 60-jarige leeftijd en je kunt de ingangsdatum van pensioen maximaal uitstellen tot je 70-jarige leeftijd. Uitstel van je pensioen kan alleen indien de werkgever daarvoor toestemming verleent. Over vervroeging beslis je zelf. Wel dien je te kunnen aantonen dat je aanvraag tot vervroeging is om daadwerkelijk met pensioen te gaan. Het is niet de bedoeling dat je dan elders een baan aanvaardt.

Lager pensioen bij vervroeging

Als je eerder met pensioen gaat dan de pensioenrichtleeftijd, moet je er wel rekening mee houden dat je pensioenuitkering flink lager wordt. Je pensioen wordt dan actuarieel herberekend. Het is verstandig vooraf een berekening op te vragen zodat je weet wat de financiële consequenties zijn van de vervroeging. Als je je pensioen uitstelt, wordt de latere uitkering hoger. Het vervroegen of uitstellen van de pensioendatum heeft geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen en het wezenpensioen.

Op tijd aanvragen

Als je eerder met pensioen wil gaan, moet je dat minstens zes maanden voor de geplande pensioendatum schriftelijk aan het pensioenfonds melden. Bij uitstel dien je het fonds daar minstens drie maanden voor de gebruikelijk pensioendatum schriftelijk van in kennis te stellen. Je dient daarbij dan een schriftelijke verklaring te voegen van de werkgever waarin deze toestemming geeft voor het uitstel.