Pensioen vervroegen of uitstellen

Bij de berekening van je pensioen gaan we ervanuit dat je op je 68ste met pensioen gaat. Maar je kunt ook eerder of later met pensioen gaan. Dit kan vanaf je 60ste tot je 70ste.

Eerder met pensioen

Je kunt je Abbott pensioen al vanaf je 60ste in laten gaan. Dan krijg je wel een lager pensioen. Je geeft dit minimaal 6 maanden voordat je met pensioen wilt gaan schriftelijk aan ons door. Deze keuze is definitief. Je werkgever hoeft hier geen toestemming voor te geven. Het kan zijn dat je nog geen AOW krijgt als je je pensioen laat ingaan. Dit betekent dat je waarschijnlijk een periode minder inkomen hebt, het is goed om hier rekening mee te houden. Kijk op www.svb.nl vanaf wanneer jij AOW kunt krijgen.

Later met pensioen

Je kunt je Abbott pensioen ook later laten beginnen. Dit kan tot uiterlijk je 70ste. Ga je later dan je 68ste met pensioen, dan krijg je een hoger pensioen. Wil je je pensioen uitstellen, dan vraag je dit minimaal 3 maanden voor je 68ste aan.

Meer informatie over de keuzemogelijkheden vind je in het pensioenreglement.


pensioen 123