Over ons

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland is opgericht op 1 januari 2002. Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en is de uitvoerder van de pensioenovereenkomst van de werknemers van  Abbott  in Nederland. Het doel van het fonds is de belanghebbenden bij te staan in de geldelijke gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden door middel van het toekennen van pensioenaanspraken.

De kernactiviteiten van het fonds zijn:

  • het innen van geldelijke bijdragen van de aangesloten werkgevers;
  • deze gelden te beleggen en te beheren;
  • daaruit, volgens de regels van het pensioenreglement, uitkeringen toe te kennen bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden.