Over ons

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland bestaat sinds 1 januari 2002. Het is een ondernemingspensioenfonds. Het is de uitvoerder van de pensioenovereenkomst van de werknemers van Abbott in Nederland.

Doel

Het doel van het fonds is de deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden bij te staan in de financiële gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dit doen wij door de pensioenen te verzorgen.

Belangrijkste taken

Onze belangrijkste activiteiten zijn:

  • Het innen van de premies van de aangesloten werkgevers;
  • deze premies te beleggen en te beheren;
  • om daaruit, volgens de afspraken in het pensioenreglement, uitkeringen te betalen bij ouderdom en overlijden.*

* Dit geldt voor de regeling van de basis Module die gold tot en met 29 juni 2023. De uitkeringen bij overlijden en ouderdom in de beschikbare premieregeling (geldt vanaf 30 juni 2023) worden verzorgd door de externe verzekeraars waar het pensioen op het moment van pensionering is aangekocht door de deelnemer.