Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over het beleid dat het voert. Het gaat dan bijvoorbeeld over het beloningsbeleid, intern toezicht en het communicatiebeleid. Daarnaast verantwoordt het bestuur zich over het gevoerde beleid. De belangrijkste vraag hierbij is of het bestuur op een evenwichtige manier rekening hield met alle verschillende belangen.

Leden van het verantwoordingsorgaan

Bert Kemperman (secretaris, namens werknemers)
Bertho van den Berg (namens werknemers)
Esther Kuil (namens werknemers)
Pim Klap (voorzitter, namens werknemers)
Ellis Minnesma (namens werkgever)
Henk van Essen (namens pensioengerechtigden)
Vacature (namens werknemers)