Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over het te voeren beleid en over onderwerpen als het beloningsbeleid, het intern toezicht en het communicatiebeleid. Tevens mag het Verantwoordingsorgaan adviseren over zaken als liquidatie, fusie of splitsing van het fonds. Daarnaast legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan het Verantwoordingsorgaan. Daarbij gaat het vooral om de vraag of het bestuur op een evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden In het Verantwoordingsorgaan zijn de actieve deelnemers, de gepensioneerden en de werkgevers vertegenwoordigd.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit:

  • Bert Kemperman (secretaris, namens de werknemers Abbott)
  • Bertho van den Berg (namens werknemers Abbott)
  • Vacature (namens werknemers Abbott)
  • Pim Klap (voorzitter, namens werknemers Abbott)
  • Ellis Minnesma (namens de werkgever)
  • Liibaan Mohamed (namens werknemers Abbott)
  • Henk van Essen (namens pensioengerechtigden)

Klik hier om naar de aparte webpagina van het Verantwoordingsorgaan te gaan.