Jouw pensioen bij Abbott tot en met 29 juni 2023

De beschikbare premieregeling ging op 30 juni 2023 in. Was je vóór die tijd al in dienst bij Abbott, dan bouwde je ook pensioen op in de ‘oude’ pensioenregeling. Het gaat om de Basis Module en de Beschikbare Premie Module. Je bouwt geen pensioen meer op in deze regeling. Wat je eerder opbouwde in deze regeling, krijg je later uitgekeerd als pensioen.  

Basis Module 

Tot een bruto-jaarsalaris van € 76.390 (april 2023) bouwde je hier pensioen in op. In de Basis Module is er een pensioen voor jezelf, voor je partner en je kinderen. 

Pensioen voor jezelf 

Het pensioen voor jezelf is het ouderdomspensioen. Dit krijg je vanaf het moment dat je met pensioen gaat. In de pensioenregeling is de richtlijn dat je op je 68e met pensioen gaat. Maar je kunt ook eerder of later met pensioen gaan. Je krijgt je pensioen uitbetaald zolang je leeft. Dit is het ouderdomspensioen

Pensioen voor je partner en/of kinderen 

Als jij overlijdt, dan is er een partnerpensioen voor je partner. Dit is degene met wie je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebt of mee samenwoont. Je partner ontvangt het partnerpensioen zolang je partner leeft. Hier lees je of en hoe je je partner bij ons moet aanmelden

Heb je kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en/of studerende of invalide kinderen tot 27 jaar, dan is er voor hen een wezenpensioen. Hier lees je meer over het partner- en wezenpensioen

Eindloonregeling 

Deze pensioenregeling ging uit van het salaris dat je als laatste verdient voordat je met pensioen gaat. Hoeveel pensioen je krijgt is afhankelijk van het salaris en hoe lang je voor Abbott hebt gewerkt. Dit is een eindloonregeling.  

Verhogen  

Het pensioen dat je in deze regeling opbouwde, blijft bij ons staan. Elk jaar per 1 april verhogen we het op basis van de cao-lonen, berekend over de periode oktober – oktober van het voorgaande jaar. Dit gebeurt zolang je voor Abbott werkt.

Let op: Dit geldt alléén als je tot en met 29 juni 2023 in dienst was bij Abbott en pensioen opbouwde in de oude regeling én op 30 juni 2023 ook in dienst was en nog bent. Als je uit dienst gaat bij Abbott of met pensioen gaat dan stoppen ook de verhogingen van je pensioen in de Basis Module.

De verhoging van de pensioenen in de oude Basis Module geldt dus níet voor jou als je vóór 29 juni 2023 al uit dienst was bij Abbott of met pensioen bent gegaan.

Lees meer over de Basis Module. 

Beschikbare Premie Module 

Verdiende je een bruto jaarsalaris tussen € 76.390 en € 128.810 (bedragen april 2023)? Dan bouwde je ook pensioen op in de Beschikbare Premie Module. Je hebt een persoonlijke beleggingsrekening bij Goldman Sachs. Daarop stort Abbott nu ook alle premies voor je huidige pensioen in de Beschikbare Premieregeling.  

Pensioen voor jezelf, je partner en je kinderen 

In de Beschikbare Premie Module bouwde je een pensioenkapitaal op. Daarmee koop je later een pensioen voor jezelf, je partner en je kinderen aan. Dit is in een standaard verhouding van 100:70:14. In overleg met je partner kun je hierover andere afspraken maken. Hoeveel pensioen je uiteindelijk krijgt, staat nu nog niet vast.  

Beleggingskeuzes 

In de Beschikbare Premie Module koos je zelf waarin je je pensioenkapitaal wilde beleggen. Hoeveel risico je daarbij kon en wilde nemen, bepaalde je zelf via je persoonlijke pensioenomgeving bij Goldman Sachs. De beleggingskeuzes zijn gelijk aan de beleggingskeuzes in de huidige Beschikbare Premieregeling.  

Premie 

Je eigen bijdrage in aan dit deel van je pensioen was 4,1% van het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwde. 
Lees meer over de Beschikbare Premie Module.  

Let op: Al deze afspraken gelden voor je pensioen tot en met 29 juni 2023. Daarna is de Beschikbare Premieregeling ingegaan.  

Inzicht in je pensioen 

Hoeveel pensioen je in deze regeling hebt staan, zie je op je Uniforme Pensioenoverzicht. Ook kun je inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je ook het pensioen dat je bij eerdere werkgevers hebt opgebouwd en de AOW.