Basismodule

De Basis Module was een eindloonregeling waarbij je pensioenuitkering wordt gebaseerd op je laatstverdiende salaris. Dat pensioen ontvang je tot het eind van je leven. De Basis Module gold tot de salarisgrens van € 76.390 (2023).

Deze informatie gaat over het pensioen dat je bij Abbott opbouwde tot en met uiterlijk 29 juni 2023. In deze pensioenregeling bouw je geen pensioen meer op. Bekijk hier informatie over de huidige pensioenregeling van Abbott.

Je pensioenuitkering werd voor het bovengenoemde deel gebaseerd op je laatste verdiende salaris. Het bruto jaarsalaris dat voor de pensioenberekening meetelde, is 13 x het maandsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag en vermenigvuldigd met één plus de gemiddelde ploegendienstfactor. Je bouwde niet over je hele loon pensioen op. Het pensioenfonds houdt namelijk al rekening met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet franchise. Die franchise werd elk jaar vastgesteld. Voor 2023 was deze € 19.876. Het bedrag dat overblijft als we de franchise aftrekken van je bruto jaarsalaris noemen we de pensioengrondslag. Over die pensioengrondslag bouwde je tot het grensbedrag van € 76.390 jaarlijks 1,657% aan pensioen op.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023