Handige Links

Mijnpensioenoverzicht.nl

Website waar je de opgebouwde pensioenaanspraken bij al je werkgevers plus de AOW kunt bekijken. Je hebt je DigiD-code nodig om in te loggen. Als je die nog niet hebt, kun je die aanvragen via www.digid.nl.
www.mijnpensioenoverzicht.nl

AZL

Onze administrateur
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen
www.azl.eu

NN Investment Partners

De uitvoerder van onze Beschikbare Premie Module en Vrijwillige Bijspaar Module
NN Investment Partners:
Locatie HP F.01.040
Postbus 90470
2509 LL Den Haag
Mijn Pensioen | Inloggen (nnip.com)

Sociale Verzekeringsbank

Uitvoerder van volksverzekeringen waaronder de AOW.
Het districtskantoor is afhankelijk van jouw woonplaats. Je kunt dit nalezen op internet.
www.svb.org

UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)

Het districtskantoor is afhankelijk van jouw woonplaats. Je kan dit nalezen op internet.
www.uwv.nl

Ombudsman Pensioenen

Bordewijklaan 10
2591 XR Den Haag
www.ombudsmanpensioenen.nl