Klachten

Wij doen ons best om de pensioenregeling van Abbott zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Dat horen wij dan natuurlijk graag van je.

Geef je klacht aan ons door

Het is het belangrijk dat je je klacht aan ons doorgeeft. Zo kunnen wij onze dienstverlening aan jou verbeteren.

  • Je meldt je klacht bij ons per telefoon, mail of brief. Je gebruikt hiervoor de contactgegevens van AZL.
  • Geef hierbij duidelijk aan wat de reden van je klacht is.

Dit kun je van ons verwachten

Binnen 2 weken krijg je van ons een ontvangstbevestiging. Hierin lees je ook wanneer je reactie krijgt op je klacht en waar je terecht kunt als je een vraag hebt. Wij zorgen ervoor dat je binnen een redelijke termijn antwoord krijgt op je klacht.

We nemen contact met je op:

  • als we meer tijd nodig hebben om je klacht goed te behandelen. We laten je weten wat de reden hiervoor is en wanneer we verwachten dat je reactie krijgt;
  • als we meer informatie van je nodig hebben.

Ben je het niet eens met de reactie op je klacht?

Heb je van ons een reactie ontvangen op je klacht, maar ben je het er niet mee eens? Dan kun je dit (via AZL) per mail, brief of telefonisch melden bij het dagelijks bestuur van ons fonds. Dit zijn de voorzitter en de secretaris van Pensioenfonds Abbott.

Dit kun je van ons verwachten:

  • Binnen 2 weken krijg je van ons een ontvangstbevestiging. Daarin staat wanneer het dagelijks bestuur je bezwaar behandelt en wanneer het een besluit neemt.
  • Binnen 2 weken na het besluit informeren wij je per mail of per brief over de uitkomst. Het kan zijn dat wij je bellen om het besluit met je te bespreken. Wij laten je ook weten wat je kunt doen als je niet tevreden bent met het besluit.

Kosten

Als je je klacht bij ons meldt of je maakt bezwaar tegen onze reactie op je klacht, dan hoef je daar niets voor te betalen.

Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP)

Ben je het niet eens met het besluit van het dagelijks bestuur van ons pensioenfonds, dan kun je je klacht melden bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). Voor de volgende situaties kun je ook terecht bij de GIP.

Geen reactie ontvangen
Je kunt je melden bij de GIP:

  • als je na 10 weken nadat je de ontvangstbevestiging kreeg nog geen antwoord hebt ontvangen;
  • of als je na 12 weken nadat je je klacht hebt gemeld nog geen antwoord hebt ontvangen.

Wil je toch de klachtenregeling bij het pensioenfonds doorlopen, dan kun je daarna alsnog terecht bij de GIP. Ook kun je je situatie op ieder moment voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Bemiddeling of advies
Je kunt de GIP vragen om bemiddeling of advies. Bij bemiddeling probeert de Ombudsman Pensioenen tot een oplossing te komen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kun je de GIP alsnog om een advies vragen. Je kunt de GIP ook om advies vragen zonder dat hier bemiddeling aan vooraf gaat.

Contactgegevens GIP

E-mail: info@gipcontact.nl
Website: www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl.