Klacht of geschil

Wij doen ons best om de pensioenregeling van Abbott zo goed mogelijk uit te voeren. Ook letten wij erop dat onze externe partners hun taken goed vervullen.

Toch kan het zijn dat je vindt dat we je niet juist hebben behandeld. Dan kun je je klacht bij ons melden. Of misschien vind je dat we je rechten niet respecteerden door hoe we de statuten of het pensioenreglement uitvoeren. Dit is een geschil. Hiervoor hebben wij een klachten- en geschillenprocedure.

Zo werkt het

Je meldt je bezwaar bij ons. Wij bepalen of het een klacht of een geschil is en dit hoor je van ons. Daarna start de procedure.

Klacht

AZL onderzoekt je klacht en neemt een besluit. Dit krijg je binnen tien werkdagen nadat je je bij ons bekend maakte. Ben je het niet eens met het besluit? Dan kun je in beroep gaan bij het bestuur. AZL vertelt je hoe je dit doet.

Geschil

Bij een geschil krijg je binnen zes weken een besluit van AZL. Ben je het niet eens met het besluit? Dan kun je in beroep gaan bij een Commissie van Beroep. Deze bestaat uit drie leden. Zij kunnen jou en het fonds uitnodigen voor een vergadering. Binnen zes maanden nadat je je bij ons gemeld hebt, neemt de commissie een besluit. In de Klachten- en Geschillenprocedure (artikel 17) lees je over de kosten die hieraan verbonden zijn.

Ombudsman Pensioenen

Ben je het niet eens met het besluit over je klacht of geschil, dan kun je naar de Ombudsman Pensioenen.
Wil je een bezwaar bij ons melden? Hier vind je onze contactgegevens.