Prijsstijgingen en je pensioen

Als je pensioen is ingegaan, blijft het de rest van je leven hetzelfde bedrag. Wij verhogen je pensioen niet als compensatie voor prijsstijgingen.

Dit zit zo: bij je pensioen van Abbott gaan we uit van het salaris dat je als laatste verdiende voordat je met pensioen gaat. Alle salarisverhogingen die je kreeg tijdens je loopbaan bij Abbott werken dus door in je pensioen. Met terugwerkende kracht. Dit is een eindloonregeling. Deze regeling komt niet veel meer voor in Nederland, het is een waardevolle en goede pensioenregeling. Er is wel afgesproken dat het pensioen, nadat het in is gegaan, niet meer verhoogd wordt. Dus het pensioen dat je krijgt, blijft de rest van je leven hetzelfde. Tenzij je ervoor kiest om eerst een hoger en dan een lager pensioen te ontvangen.

Uitzondering

Als je voor Abbott werkt en je overlijdt voordat je 68 bent dan geldt een uitzondering. Het pensioen voor je partner en kinderen verhogen we elk jaar met 3% tot het moment dat jij 68 zou zijn geworden.