Prijsstijgingen en je pensioen

In dit artikel lees je wat de afspraken zijn over het verhogen van je pensioen.

Je pensioen uit de Beschikbare Premieregeling 

In deze regeling bouw je een pensioenkapitaal op. Hiervoor koop je, als je met pensioen gaat, een pensioenuitkering aan bij een externe verzekeraar. Je kunt kiezen voor een vaste of een variabele uitkering. Als de verzekeraar de optie aanbiedt om je pensioen te verhogen als er prijsstijgingen zijn, dan kun je hiervoor kiezen. Pensioenfonds Abbott verhoogt dit pensioen niet.  

Pensioen voor je partner en kinderen 

Als jij overlijdt terwijl je nog in dienst bent bij Abbott, dan krijgen je partner en kinderen een partner- en wezenpensioen. Wij verhogen dit elk jaar met 3%, tot het moment dat jij 68 zou zijn geworden.  

Je pensioen uit de pensioenregeling tot en met 29 juni 2023 

Het pensioen dat je hebt staan in de Basis Module (de eindloonregeling) verhogen wij elk jaar per 1 april op basis van de cao-lonen, berekend over de periode van oktober tot oktober (van het voorgaande jaar). Dit geldt alléén als je tot en met 29 juni 2023 in dienst was bij Abbott en pensioen opbouwde in de oude regeling én op 30 juni 2023 ook in dienst was en nog bent. Als je uit dienst gaat bij Abbott of met pensioen gaat dan stoppen ook de verhogingen van je pensioen in de Basis Module.

De verhoging van de pensioenen in de oude Basis Module gelden níet voor jou als je vóór 29 juni 2023 al uit dienst was bij Abbott of met pensioen bent gegaan.

Geen verhoging nadat je met pensioen bent gegaan 

Als dit pensioen is ingegaan, blijft het de rest van je leven hetzelfde bedrag. Wij verhogen je pensioen niet als compensatie voor prijsstijgingen. 

Dit zit zo: bij dit pensioen in de oude Basis Module van Abbott gingen we uit van het salaris dat je als laatste verdiende voordat je met pensioen gaat. Alle salarisverhogingen die je kreeg tijdens je loopbaan bij Abbott, terwijl je pensioen opbouwde in deze regeling, werkten dus door in je pensioen. Met terugwerkende kracht. Dit is een eindloonregeling. Er is wel afgesproken dat het pensioen, nadat het in is gegaan, niet meer verhoogd wordt. Dus het pensioen dat je krijgt, blijft de rest van je leven hetzelfde. Tenzij je ervoor kiest om eerst een hoger en dan een lager pensioen te ontvangen. 

Pensioen voor je partner en kinderen 

Als je voor Abbott werkt en je overlijdt voordat je 68 bent dan geldt een uitzondering. Het pensioen voor je partner en kinderen verhogen we elk jaar met 3% tot het moment dat jij 68 zou zijn geworden.