Wordt mijn pensioen aangepast aan de prijsstijgingen?

Bij Abbott wordt je pensioen niet aangepast aan de stijging van de kosten van het levensonderhoud. Abbott heeft altijd een eindloonregeling gekend waarbij het pensioen wordt gebaseerd op het laatst verdiende salaris. Alle salarisverhogingen tijdens je loopbaan bij Abbott werken dus door in je pensioen. Dit is een regeling die bijna niet meer voorkomt in Nederland. Deze eindloonregeling kent echter geen toeslagverlening. Dus het pensioen dat je krijgt op het moment van pensionering, blijft levenslang het bedrag dat je zult ontvangen, tenzij je ervoor kiest de hoogte van je uitkering te variëren. Klik hier voor meer informatie daarover.