Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt word?

Als je langdurig ziek wordt, dan heeft dit ook gevolgen voor je pensioen. De eerste twee jaar ontvang je nog een inkomen via Abbott. In deze periode loopt je pensioenopbouw gewoon door. Daarna verandert er wel iets.

Langer dan twee jaar ziek

Ben je al twee jaar gedeeltelijk of volledig ziek, dan kun je een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV krijgen. Ben je voor 35% of meer arbeidsongeschikt, dan gaat je pensioenopbouw voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent, gewoon door.

Pensioenopbouw

Voor het percentage dat je arbeidsongeschikt bent, gaat je pensioenopbouw door zonder dat je daar premie voor hoeft te betalen. Dit noemen we premievrije voortzetting van je pensioenopbouw. Hiervoor geldt de volgende tabel.

Mate van arbeidsongeschiktheid             Voortzettingspercentage

0 tot 35%                                                                        0%

35 tot 45%                                                                    40%

45 tot 55%                                                                    50%

55 tot 65%                                                                    60%

65 tot 80%                                                                 72,5%

80 tot 100%                                                                100%

De eigen premie die je betaalt, is afhankelijk van het voortzettingspercentage. Dit staat in de  rechterkolom. Als dat bijvoorbeeld 60% is, dan hoef je 60% van je eigen premiebijdrage niet te betalen.

Deeltijd werken en meer of minder arbeidsongeschikt

Je pensioenopbouw wordt gebaseerd op de pensioengrondslag zoals die gold toen je arbeidsongeschikt werd. Werkte je in deeltijd, dan geldt het deeltijdpercentage op het moment dat je arbeidsongeschikt werd. Als je meer of minder arbeidsongeschikt wordt, dan verandert het percentage van je premievrije pensioenopbouw mee. De pensioenopbouw gaat door zolang je recht houdt op een WIA-uitkering, maar uiterlijk totdat je met pensioen gaat.

Uit dienst gaan als je deels arbeidsongeschikt bent

Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dan kan het zijn dat je voor het deel dat je nog wel kunt werken een nieuwe werkgever vindt. In dat geval blijven wij jouw pensioen verder opbouwen voor het percentage dat bij je mate van arbeidsongeschiktheid hoort op het moment dat je uit dienst ging bij Abbott. Word je méér arbeidsongeschikt, dan verhogen wij dit percentage niet. Word je minder arbeidsongeschikt, dan gaat het percentage mee omlaag.

In dienst komen als je deels arbeidsongeschikt bent

Kom je in dienst terwijl je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dan bouw je bij ons pensioen op voor het deel dat je bij Abbott in dienst bent. We zetten je pensioenopbouw níet premievrij voort voor het deel dat je al arbeidsongeschikt was. Mogelijk doet jouw vorige pensioenuitvoerder dit wel. Word je vervolgens méér arbeidsongeschikt dan je was toen je bij Abbott in dienst kwam, dan zetten wij je pensioenopbouw wel voort voor het deel dat je méér arbeidsongeschikt bent geworden.

De volledige regels en voorwaarden over pensioen en arbeidsongeschiktheid vind je in het pensioenreglement.