Ouderdomspensioen

Deze informatie gaat over het pensioen dat je bij Abbott opbouwde tot en met uiterlijk 29 juni 2023. In deze pensioenregeling bouw je geen pensioen meer op. Het ouderdomspensioen dat je in deze regeling opbouwde, ontvang je als je 68 jaar wordt. Was je op 30 juni 2023 ook nog in dienst bij Abbott en ben je nu nog in dienst? Dan verhogen wij dit pensioen jaarlijks per 1 april op basis van de cao-lonen, berekend van oktober-oktober van het voorgaande jaar.

Hoeveel pensioen je uiteindelijk uit de oude regeling krijgt, is afhankelijk van de hoogte van het salaris dat je kreeg, de inhoud van de pensioenregeling waaraan je deelnam en het aantal jaren dat je deelnam. Dit is een eindloonregeling. Je krijgt dit deel van je pensioen vanaf je 68e jaar maandelijks uitbetaald, zolang je leeft. De hoogte van dit pensioen vind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Ongeveer zes maanden voor je pensioen krijg je een brief van onze administrateur AZL. Je ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Meer informatie over de AOW vind je op www.svb.nl.

Deze regeling was tot een jaarsalaris van € 76.390 (2023) een eindloonregeling (de Basis Module). Je pensioenuitkering wordt voor dat deel gebaseerd op je laatste verdiende salaris. Het bruto jaarsalaris dat voor de pensioenberekening meetelde, was 13 x het maandsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag en vermenigvuldigd met één plus de gemiddelde ploegendienstfactor. Je bouwde niet over je hele loon pensioen op. SPAN hield namelijk al rekening met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwde, heet franchise. Die franchise wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2023 was deze € 19.876. Het bedrag dat overblijft als we de franchise aftrekken van je bruto jaarsalaris noemen we de pensioengrondslag. Over die pensioengrondslag bouwde je tot het grensbedrag van € 76.390 jaarlijks 1,657% aan pensioen op.

Als je meer verdiende dan het grensbedrag, bouwde je voor het gedeelte erboven tot maximaal € 128.810 (per 1 april 2023) pensioen op in de beschikbare premieregeling (de Beschikbare Premie Module). Hierbij bouwde je een pensioenkapitaal op via premies die jij en je werkgever betalen. De hoogte van die premies waren afhankelijk van je leeftijd. De premies worden belegd en uiteindelijk is je pensioenuitkering afhankelijk van de hoogte van het kapitaal dat je met de premies en rendementen op de beleggingen hebt opgebouwd. Een andere belangrijke factor voor de hoogte van je pensioenuitkering zijn de tarieven voor het inkopen van een pensioenuitkering op het moment dat je met pensioen gaat. Je kon kiezen voor een vaste levenslange uitkering of een variabele uitkering, waarbij je blijft doorbeleggen na je pensioendatum. Ook was soms een combinatie van een vaste en een variabele uitkering mogelijk.

Als je meer verdiende dan € 128.810 (2023) per jaar, telde je inkomen boven die grens niet meer mee voor je pensioenopbouw. Wel kon je er dan voor kiezen om vrijwillig in de Netto Pensioenregeling te sparen voor je pensioen van je nettosalaris. Dit is een beschikbare premieregeling.

Voorbeeld

Laten we de pensioenopbouw in deze pensioenregeling verduidelijken met een voorbeeld.
Stel: je bent 40 jaar en je bruto jaarsalaris is € 90.000. Je bouwt dus pensioen op in de Basis Module en de Beschikbare Premie Module.

Pensioenopbouw in de Basis Module

Je pensioengrondslag voor de Basis Module is dan € 76.390 (grensbedrag 2023) – € 19.876 (franchise 2023) = € 56.514.
Je bouwt in dat betreffende jaar 1,657% pensioen op over € 56.514= € 936,44.

Pensioenopbouw in de Beschikbare Premie Module

Je pensioenopbouw in de Beschikbare Premie Module gaat over een bedrag van € 90.000 (je bruto jaarsalaris) – € 76.390 (het grensbedrag 2023) = € 13.610. Als je 40 jaar bent is de totale beschikbare premie 9,7%. Je opbouw is dus 9,7% van € 13.610 = € 1.320.
Dat bedrag wordt in dat jaar toegevoegd aan je pensioenkapitaal.

Pensioen en deeltijd

Als je in deeltijd werkte, was je pensioenopbouw gekoppeld aan je deeltijdpercentage. Als je bijvoorbeeld 60% van een volledig dienstverband werkte, was je pensioenopbouw ook 60% van wat je bij een volledig dienstverband zou opbouwen. De precieze regels over de inhoud van je pensioenregeling vind je in het pensioenreglement.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023