Pensioen vervroegen of uitstellen

Pensioen vervroegen

Je kunt er voor kiezen om je pensioen eerder in te laten gaan dan op je 68ste jaar. Bij Abbott kan dat vanaf je 60ste jaar. Dat betekent wel dat je ouderdomspensioen lager wordt. Hoe eerder je stopt hoe lager het pensioen wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Je moet er ook rekening mee houden dat de AOW waarschijnlijk later ingaat dan je vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl  om te zien wanneer voor jou de AOW ingaat.
Als je eerder met pensioen wilt gaan, moet je dat schriftelijk zes maanden voor de gewenste pensioendatum aan het pensioenfonds kenbaar maken. De keus die je dan maakt, geldt voor elke module en is onherroepelijk. 

Pensioen uitstellen

In plaats van met pensioen te gaan op je 68ste jaar kun je er voor kiezen om de ingang van je ouderdomspensioen uit te stellen. Dat kan bij het pensioenfonds tot uiterlijk je 70ste jaar. Als je later met pensioen gaat, wordt je opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Als je langer doorwerkt bij Abbott, gaat je pensioenopbouw door. Zodra bij uitstel echter je aanspraak op ouderdomspensioen samen met de AOW 100% is van je pensioengevend salaris, wordt het deelnemerschap aan het pensioenfonds beëindigd en gaat je ouderdomspensioen meteen in. Als je je ouderdomspensioen wilt uitstellen, moet je dat minstens drie maanden voor je pensioenrichtdatum aanvragen bij het pensioenfonds. De keus die je dan maakt, geldt voor elke module en is onherroepelijk.

Meer informatie over de keuzemogelijkheden vind je in het pensioenreglement.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023