Duurzaamheidsinformatie

Het pensioenfonds houdt zich aan wet- en regelgeving zoals de regelgeving m.b.t. het vermijden te beleggen in bedrijven die controversiële wapens maken, onderhouden of verhandelen en sanctiewetgeving.

Volgens de definities vanuit Europese wetgeving kiest SPAN ervoor de pensioenregeling vooralsnog niet als een duurzaam product te classificeren. SPAN wil hoge kosten van extra rapportages voorkomen en dit liever gebruiken voor het pensioen van deelnemers. Dit neemt niet weg dat SPAN zich realiseert dat het belangrijk is om bij het beleggen rekening te houden met mens, milieu, duurzaam ondernemen en hoe bedrijven worden bestuurd en het pensioenfonds aan de minimum wet- en regelgeving ten aanzien van ESG voldoet, maar vanwege de SFDR-keuzes (artikel 4 lid 1b en artikel 6, lid 1 van de Informatieverschaffingsverordening (SFDR)) moet SPAN verklaren dat SPAN voorlopig geen rekening houdt met de belangrijkste ongunstige effecten van duurzaamheidsfactoren en geen rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s en dat er geen informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen op de website beschikbaar mag worden gesteld.

Lees verder in de Verklaring Europese wetgeving duurzaamheid beleggingen