Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als je langdurig ziek bent, dan heeft dit ook gevolgen voor je pensioen. De eerste twee jaar ontvang je nog een inkomen via Abbott. In deze periode groeit je pensioen gewoon door. Ben je langer ziek, dan verandert er wel iets. 

Langer dan twee jaar ziek

Ben je twee jaar ziek, dan kun je een inkomen van het UWV krijgen. Is het percentage dat je arbeidsongeschikt bent 35% of hoger, dan blijf je, zonder hiervoor premie te betalen, pensioen opbouwen via Abbott. Hiervoor geldt de volgende tabel. 

Mate arbeidsongeschiktheidVoorzetting % pensioenopbouw
0 tot 35%0%
35 tot 45%40%
45 tot 55%50%
55 tot 65%60%
65 tot 80%72,5%
80% of meer100%

Hoeveel premie je betaalt, hangt samen met het voortzettingspercentage. Dit staat in de rechterkolom. Als dat bijvoorbeeld 60% is, dan hoef je 60% van je eigen premiebijdrage niet te betalen. 

Deeltijd werken en meer of minder arbeidsongeschikt

Het opbouwen van je pensioen gaat door. Dit doen wij op basis van het salaris dat je had toen je arbeidsongeschikt werd. Werkte je in deeltijd, dan geldt het deeltijdpercentage op het moment dat je arbeidsongeschikt werd. Als je meer of minder arbeidsongeschikt wordt, dan verandert het percentage van je premievrije pensioenopbouw mee. De pensioenopbouw gaat door zolang je de WIA-uitkering krijgt. Als je dus niet meer arbeidsongeschikt bent of met pensioen gaat dan stopt het. 

Uit dienst

Als je voor een deel nog kunt werken, dan vind je misschien een nieuwe baan. In dat geval gaat je pensioenopbouw bij ons door. Dit geldt voor je arbeidsongeschiktheidspercentage van het moment dat je uit dienst ging bij Abbott. Kun je vervolgens minder werken omdat je meer arbeidsongeschikt wordt, dan verhogen wij dit percentage niet. Word je minder arbeidsongeschikt, dan gaat het percentage mee omlaag. 

In dienst

Kom je in dienst terwijl je deels arbeidsongeschikt bent, dan bouw je bij ons pensioen op voor het deel dat je bij Abbott in dienst bent. We zetten je pensioenopbouw níet premievrij voort voor het deel dat je al arbeidsongeschikt was. Mogelijk doet jouw vorige pensioenuitvoerder dit wel. Word je méér arbeidsongeschikt dan je was toen je bij Abbott in dienst kwam, dan zetten wij je pensioenopbouw wel voort voor het deel dat je méér arbeidsongeschikt bent geworden. 

De volledige regels en voorwaarden over pensioen en arbeidsongeschiktheid vind je in het pensioenreglement.


pensioen 123