Hoe bouw je pensioen op?

Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit drie onderdelen. Hoeveel pensioen je later krijgt, hangt af van wat je in elk onderdeel hebt opgebouwd.

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt in 50 jaar AOW op. Je bouwt alleen AOW op als je in Nederland woont en/of werkt. Wanneer je AOW krijgt, hangt af van je geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. Dit hangt bijvoorbeeld samen met hoelang je in Nederland hebt gewoond en gewerkt, of je alleen woont of dat je samenwoont of getrouwd bent. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en je AOW-leeftijd vind je op www.svb.nl.

Let op: heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan je AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat je via je werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vind je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvang je één keer per jaar zolang je pensioen opbouwt bij SPAN. Op het overzicht staat het ouderdomspensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd. Ook vind je er de gegevens van het partner- en wezenpensioen. Kijk ook eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vind je een overzicht van al het pensioen dat je hebt opgebouwd bij je werkgever(s). Je ziet ook het pensioen dat je kunt ontvangen vanaf je pensioenrichtleeftijd. Je AOW staat er ook bij.

C. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt

Je kunt zelf een aanvulling regelen op je AOW en het pensioen dat je opbouwt via Abbott. Dat kan bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Of je dat wilt, hangt af van je financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes. Als je bij Abbott in dienst bent, kun je één keer in de vijf jaar advies krijgen van een onafhankelijk financieel adviseur. Je kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud: www.nibud.nl.


pensioen 123