Geen volledig pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Je krijgt geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen als je langer dan twee jaar ziek bent. De eerste twee jaar krijg je je inkomen van Abbott. Daarna kun je een WIA- of IVA-uitkering krijgen. Dit is op zijn hoogst 70% van je laatstverdiende inkomen tot de WIA-loongrens van € 71.628 (2024) per jaar. Is je salaris hoger dan die WIA-loongrens, krijg je van het pensioenfonds dus geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. 

Let op: Voor het deel van je inkomen boven de WIA-loongrens heeft Abbott als werkgever een WIA-excedentverzekering afgesloten. Met deze verzekering is de terugval in je inkomen beperkt tot 80% van het deel van je salaris dat boven de WIA-loongrens ligt. Abbott betaalt de premie voor deze verzekering. 

Wanneer je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, krijg je een WGA-uitkering. Deze uitkering is gekoppeld aan je laatstverdiende salaris. Daarna krijg je een vervolguitkering die is gekoppeld aan het minimumloon. Dit levert vaak een flinke verlaging van je inkomen op. Daarom sloot werkgever Abbott een verzekering af. Hiervoor betaal je maandelijks premie via je salaris. Deelname aan de verzekering is niet verplicht, maar de werkgever adviseert dit wel. Als je dit niet wilt, dan moet je zelf actie nemen om je af te melden.  

Uitleg afkortingen

WIA : Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
WGA : Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten 
IVA : Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten 


pensioen 123