Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat SPAN ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. SPAN heeft de taak om in nauw overleg met de werkgevers, ondernemingsraden en vakbonden zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is. Als er sprake is van een financieel tekort moet het bestuur van het pensioenfonds daar De Nederlandsche Bank (DNB) onmiddellijk van op de hoogte stellen.

Er moet dan een herstelplan worden gemaakt met maatregelen die ertoe leiden dat het tekort uiterlijk binnen 10 jaar wordt opgelost. Het bestuur kan daarvoor verschillende maatregelen nemen. In de uitvoeringsovereenkomst tussen SPAN en Abbott is opgenomen dat de werkgever binnen bepaalde grenzen en binnen de financiële mogelijkheden een bijstortingsverplichting heeft. SPAN zal als er een tekort is in overleg treden met Abbott in Nederland en ook met het Amerikaanse moederbedrijf over de noodzakelijke bijstorting. Omdat er geen pensioenpremie meer betaald wordt, kan de premie niet verhoogd worden om een financieel tekort op te lossen. Alleen in het uiterste geval kan SPAN besluiten je opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Meer informatie vind je in de ABTN (Actuariële en Bedrijfstechnische Nota).


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023