Als je verlof opneemt

Als je gewone vakantiedagen opnam of met ziekteverlof was, dan liep je pensioenopbouw gewoon door. Dat gold niet voor onbetaald verlof. De algemene regel was dat als je onbetaald verlof opnam, je tijdens deze verlofperiode geen pensioen opbouwde. Er was een uitzondering en die heeft te maken met de levensloopregeling als die voor jou nog van toepassing was. Als je in je onbetaald verlofperiode minstens 70% van je laatst verdiende loon opnam uit je levenslooptegoed, dan liep je pensioenopbouw door. Nam je echter minder op dan 70% van je laatst verdiende loon, dan bouwde je geen pensioen op over de onbetaald verlofperiode.

Deze informatie gaat over het pensioen dat je bij Abbott opbouwde tot en met uiterlijk 29 juni 2023. In deze pensioenregeling bouw je geen pensioen meer op. Bekijk hier informatie over de huidige pensioenregeling van Abbott. 

Je kon ervoor kiezen om tijdens de onbetaalde verlofperiode zelf de pensioenopbouw voort te zetten. Dit hield in dat je dan niet alleen je eigen werknemerspremie, maar ook de werkgeverspremie moest betalen. Bedenk daarbij dat de werkgeverspremie veel hoger was dan de premie die je zelf betaalde. 
Als je besloot over een bepaalde periode gedeeltelijk te blijven werken en gedeeltelijk onbetaald verlof op te nemen, dan bouwde je alleen pensioen op over het gedeelte dat je werkte. 

Partner en kinderen verzekerd bij onbetaald verlof tot 18 maanden

Deze regels golden voor de opbouw van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Mocht je echter tijdens je periode van onbetaald verlof onverhoopt komen te overlijden, dan zou je partner 70% van het ouderdomspensioen ontvangen dat voor jou was verzekerd voorafgaand aan je periode van onbetaald verlof. Voor wezen gold dat zij 14% van het ouderdomspensioen ontvangen. Wat hier beschreven staat over het partner- en het wezenpensioen gold voor een maximumperiode van 18 maanden. Ging je langer met onbetaald verlof, dan gold deze verzekering niet meer. 

Opbouw pensioen begint weer bij terugkeer

Als je na een periode van onbetaald verlof weer volledig of gedeeltelijk aan het werk ging, werd de opbouw van je pensioen voortgezet op basis van het salaris en het eventuele deeltijdpercentage dat gold bij je terugkeer.  

Als je overweegt om een tijd onbetaald verlof op te nemen, is het verstandig daarbij in aanmerking te nemen wat dit betekent voor de opbouw van je pensioen.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023