Als je verandert van pensioenuitvoerder

Als je van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kun je ervoor kiezen om je opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat vraag je aan je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Laat je hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van SPAN en van je mogelijke nieuwe pensioenuitvoerder en van de inhoud van je oude en je nieuwe pensioenregeling.

Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft je pensioen staan bij SPAN en wordt het vanaf je 68ste jaar aan je uitbetaald. Je pensioen in deze regeling wordt niet meer jaarlijks verhoogd, zoals wel het geval is als je nog in dienst bent. Je gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van je nieuwe werkgever. 

Voor uitgaande waardeoverdracht van kleine pensioenen mogen pensioenuitvoerders kiezen of zij wel of niet willen meewerken aan automatische waardeoverdracht. SPAN heeft ervoor gekozen om mee te werken aan automatische uitgaande waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Meer informatie over waardeoverdracht vind je in het pensioenreglement.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023