Pensioenuitkering kopen

Als je deelneemt aan de Beschikbare Premie Module, de Netto Pensioenregeling en/of de voormalige Vrijwillige Bijspaar Module komt op je pensioendatum je pensioenkapitaal vrij. Je moet dan van het pensioenkapitaal een pensioenuitkering kopen bij een pensioenverzekeraar. Dat is verplicht volgens de wet. Een pensioenuitkering is een periodieke uitkering die je ontvangt zolang je leeft. Je koopt die pensioenuitkering niet bij het pensioenfonds, maar kiest zelf bij welke pensioenverzekeraar je de uitkering koopt.  

Hoe je pensioenuitkering eruitziet, bepaal je ook zelf. Afhankelijk van de mogelijkheden die de verzekeraar biedt, kies je of je een bedrag per maand of per kwartaal ontvangt. Sinds 1 september 2016 is er wetgeving van kracht waarbij het mogelijk is om te kiezen voor een vaste levenslange uitkering, een variabele uitkering of een combinatie van deze twee. Bij de variabele uitkering blijft je pensioenkapitaal na je pensioendatum belegd en wordt er dus beleggingsrisico genomen. De mogelijkheden zijn uiteraard afhankelijk van de keuzes die de verschillende verzekeraars bieden.

Als je een voorkeur hebt voor een variabele uitkering kun je daar in de pensioenregeling van Abbott al op voorsorteren tijdens de opbouwfase door te kiezen voor de life-cycle beleggingsmix ‘Doorbeleggen’, die is gericht op doorbeleggen na de pensioendatum.

Je ontvangt voor jezelf een pensioen. In veel gevallen heb je daarnaast ook een partnerpensioen geregeld. Hiermee krijgt je partner een pensioen wanneer je overlijdt. Wil je geen partnerpensioen aankopen of heb je geen partner? Dan kun je het partnerpensioen ook toevoegen aan je eigen pensioen. Je pensioen wordt dan hoger, maar je eventuele partner krijgt dan niets na je overlijden. Je partner dient akkoord te gaan met deze ruil.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023