Abbott en jij betalen samen de premie

Jij en je werkgever betaalden iedere maand pensioenpremie. Die premie was verschillend voor de Basis Module en de Beschikbare Premie Module. Voor de Basis Module werd jaarlijks een kostendekkende premie vastgesteld die voldoende was om aan de huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Zelf betaalde je jaarlijks een vaste bijdrage van 4,1% van je pensioengrondslag in de Basis Module. Abbott betaalde verreweg het grootste deel van de premie die in 2019 voor de Basis Module rond 30% lag.

Deze informatie gaat over het pensioen dat je bij Abbott opbouwde tot en met uiterlijk 29 juni 2023. In deze pensioenregeling bouw je geen pensioen meer op. Je betaalt ook geen premies meer voor je pensioen in deze regeling. Bekijk hier informatie over de huidige pensioenregeling van Abbott.

In de Beschikbare Premie Module was de premie die Abbott en jij betaalden afhankelijk van je leeftijd. Hierbij gold net als in de Basis Module voor jou een vaste eigen bijdrage van 4,1%. In dit geval dus van je pensioengrondslag in de Beschikbare Premie Module. De tabel met de leeftijdsafhankelijke premie voor de Beschikbare Premie Module zag er als volgt uit:

Leeftijd                  Jouw bijdrage        Werkgeversbijdrage             Totale bijdrage
20 – 24                   4,1 %                       0,3 %                                          4,4 %
25 – 29                   4,1 %                       1,3 %                                          5,4 %
30 – 34                   4,1 %                       2,4 %                                          6,5 %
35 – 39                   4,1 %                       3,9 %                                         8,0 %
40 – 44                   4,1 %                       5,6 %                                         9,7 %
45 – 49                   4,1 %                       7,8 %                                        11,9 %
50 – 54                   4,1 %                       10,4 %                                      14,5 %
55 – 59                   4,1 %                       13,8 %                                      17,9 %
60 – 64                   4,1 %                       18,2 %                                      22,3 %
65 – 68                  4,1 %                       22,7 %                                      26,8 %

Rekenvoorbeeld

Laten we de premie die jij betaalde illustreren met een voorbeeld.

We nemen daarvoor hetzelfde rekenvoorbeeld dat we hebben gebruikt voor je pensioenopbouw. Stel: je bent 40 jaar en je bruto jaarsalaris is € 90.000.

Premie in de Basis Module

Je pensioengrondslag voor de Basis Module is dan € 76.390 (het grensbedrag per 1 april 2023) – € 19.876 (de franchise) = € 56.514. Je jaarpremie is 4,1% van € 56.514 = € 2.317,07.

Premie in de Beschikbare Premie Module

Je pensioengrondslag in de Beschikbare Premie Module gaat over een bedrag van € 90.000 (je bruto jaarsalaris) – € 76.390 (het grensbedrag 2023) = € 13.610. Je jaarpremie is 4,1% van € 13.610 = € 558,01.

In totaal betaalde je dus zelf per jaar € 2.317,07 + € 558,01 = € 2.875,08 aan pensioenpremie. Dit betekende dat je per maand € 2.875,08: 12 = € 239,59 betaalde. Je werkgever hield maandelijks jouw deel van de pensioenpremie in op je brutosalaris. Dit bedrag stond op je loonstrook. De premie die de werkgever betaalde stond niet op je loonstrook.

Meer informatie over de financiering van de pensioenregeling vind je in de ABTN (Actuariële en Bedrijfstechnische Nota)


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023