Meer over de opbouw

Ieder jaar bouwde je pensioen op over een deel van het brutoloon dat je in dat jaar had verdiend. Deze pensioenregeling van Abbott kende twee onderdelen: de Basis Module tot aan een grensbedrag dat jaarlijks is april werd vastgesteld. Voor 2023 was dat een jaarsalaris van € 76.390. Verdiende je meer, dan bouwde je over het resterende deel tot aan een maximum van € 128.810 (2023) pensioen op in Beschikbare Premie Module. 

Deze informatie gaat over het pensioen dat je bij Abbott opbouwde tot en met uiterlijk 29 juni 2023. In deze pensioenregeling bouw je geen pensioen meer op. Bekijk hier informatie over de huidige pensioenregeling van Abbott.

In de Basis Module bouwde je niet over je volledige salaris tot het grensbedrag pensioen op. Er was een drempelbedrag (de franchise) waarover je geen pensioen opbouwde omdat er rekening mee werd gehouden dat je later ook AOW van de overheid krijgt. Dit drempelbedrag heet de franchise. Die was voor 2023 € 19.876.

Rekenvoorbeeld

Stel: je bent 40 jaar en je bruto jaarsalaris is € 90.000. Je bouwt dus pensioen op in de Basis Module en de Beschikbare Premie Module.

Pensioenopbouw in de Basis Module

Je pensioengrondslag voor de Basis Module is € 76.390 (het grensbedrag) – € 19.876 (de franchise) = € 56.514.
Je bouwt in dat betreffende jaar 1,657% pensioen op over € 56.514 = € 936,44.

Pensioenopbouw in de Beschikbare Premie Module

Je pensioenopbouw in de Beschikbare Premie Module gaat over een bedrag van € 90.000 (je bruto jaarsalaris) – € 76.390 (het grensbedrag) = € 13.610. Als je 40 jaar bent is de totale beschikbare premie 9,7%. Je opbouw is dus 9,7% van € 13.610 = € 1.320,17.

Dat bedrag werd in dat jaar toegevoegd aan je pensioenkapitaal.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023