Waardeoverdracht

Als je van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kun je ervoor kiezen om je opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat vraag je aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Laat je hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland (SPAN) en van je mogelijke nieuwe pensioenuitvoerder en van de inhoud van je oude en je nieuwe pensioenregeling.

Als je bij Abbott komt werken en je verdient minder dan de salarisgrens van de Basis Module (2023: € 76.390), dan zal het over het algemeen gunstig zijn je pensioen mee te nemen naar Abbott omdat in de eindloonregeling van Abbott alle salarisverhogingen worden meegenomen in de pensioenopbouw. Als je Abbott verlaat en je bent nog relatief jong, dan kan het wellicht ook verstandig zijn om je pensioen mee te nemen naar de uitvoerder van je nieuwe werkgever omdat Abbott geen indexatie kent en je pensioen dus niet meer wordt aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling als je het laat staan. Als je besluit tot waardeoverdracht, geef dit dan aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder.

Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft je pensioen staan bij SPAN en wordt het vanaf je 68ste jaar aan je uitbetaald. Je betaalt geen premie meer aan SPAN en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van je nieuwe werkgever.

Vóór 2019 mochten pensioenuitvoerders pensioenen lager dan € 594,89 bruto per jaar (grensbedrag voor 2023) afkopen via een uitkering ineens. Vanaf 1 januari 2019 zijn pensioenuitvoerders verplicht mee te werken aan inkomende waardeoverdracht van deze kleine pensioenen.
Voor uitgaande waardeoverdracht van kleine pensioenen mogen pensioenuitvoerders kiezen of zij wel of niet willen meewerken aan automatische waardeoverdracht. SPAN heeft ervoor gekozen om mee te werken aan automatische uitgaande waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Als je waardeoverdracht wilt aanvragen, kun je via het portaal Mijn Pensioencijfers het aanvraagformulier downloaden. Klik hier om in het portaal naar het formulier te gaan.

Meer informatie over waardeoverdracht vind je in het pensioenreglement.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023