Pensioenregelingen vergelijken

De Pensioenvergelijker is een instrument om het mogelijk te maken de pensioenregeling van Abbott te vergelijken met andere pensioenregelingen. Je ziet bijvoorbeeld wat je wel en wat je niet krijgt. Bekijk wat de verschillen zijn en wat ze voor jou betekenen. Dan kun je er voor kiezen om eventueel zelf iets te regelen. Inzicht in de verschillen is ook één van de stappen bij de keuze over waardeoverdracht: neem je je pensioen mee naar je nieuwe pensioenuitvoerder of niet?

Om de vergelijking te kunnen maken heb je het Pensioen 1-2-3 en de Pensioenvergelijker van je oude en je nieuwe werkgever nodig. Klik hier om de Pensioenvergelijker van pensioenfonds Abbott te downloaden.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023