Premievrije voortzetting van je pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Deze informatie gaat over het pensioen dat je bij Abbott opbouwde tot en met uiterlijk 29 juni 2023. In deze pensioenregeling bouw je geen pensioen meer op. Als je arbeidsongeschikt werd, was Abbott de eerste twee jaar verantwoordelijk voor je inkomen. Je pensioenopbouw liep dan gewoon door.

Bekijk hier informatie over de huidige pensioenregeling van Abbott.

Als je na die twee jaar nog steeds ziek was, kwam je waarschijnlijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Je pensioenopbouw liep dan (gedeeltelijk) door, afhankelijk van het percentage van je arbeidsongeschiktheid.

Daarvoor gold de volgende tabel:

Bij een mate van arbeidsongeschiktheid vanbedraagt de voorzetting van de pensioenopbouw
0 tot 35%0%
35 tot 45%40%
45 tot 55%50%
55 tot 65%60%
65 tot 80%72,5%
80% of meer100%

Als je mate van arbeidsongeschiktheid wijzigde, veranderde ook het percentage van de voortzetting van je pensioenopbouw. De eigen premie die je betaalde, was afhankelijk van het voortzettingspercentage. Als dat bijvoorbeeld 60% is, dan hoefde je 60% van je eigen premiebijdrage niet te betalen.

De pensioenopbouw werd gebaseerd op de pensioengrondslag zoals die gold toen je arbeidsongeschikt werd. Als je in deeltijd werkte, geldt het deeltijdpercentage op het moment dat je arbeidsongeschikt werd. De pensioenopbouw liep door zolang je recht bleef houden op een WIA-uitkering, maar uiterlijk tot je pensioendatum.

Uit dienst gaan als je deels arbeidsongeschikt bent

Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, dan kon het zijn dat je voor het deel dat je nog wel kon werken een nieuwe werkgever vond. In dat geval bleven wij jouw pensioen verder opbouwen voor het percentage dat bij je mate van arbeidsongeschiktheid hoorde op het moment dat je uit dienst ging bij Abbott. Werd je méér arbeidsongeschikt, dan verhoogden wij dit percentage niet. Werd je minder arbeidsongeschikt, dan ging het percentage mee omlaag.

In dienst komen als je deels arbeidsongeschikt bent 

Kwam je in dienst terwijl je gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, dan bouwde je bij ons pensioen op voor het deel dat je bij Abbott in dienst was. We zetten je pensioenopbouw níet premievrij voort voor het deel dat je al arbeidsongeschikt was. Mogelijk deed jouw vorige pensioenuitvoerder dit wel. Werd je vervolgens méér arbeidsongeschikt dan je was toen je bij Abbott in dienst kwam, dan zetten wij je pensioenopbouw wel voort voor het deel dat je méér arbeidsongeschikt was geworden.

Het is belangrijk dat je de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over je arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Alle details over arbeidsongeschiktheid en pensioen vind je in het pensioenreglement.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023