Als je gaat scheiden, je geregistreerd partnerschap of het samenwonen beëindigt

Wanneer jij en je partner besluiten uit elkaar te gaan is het belangrijk om ook naar je pensioen te kijken. Een scheiding kan namelijk grote gevolgen hebben voor je pensioen.

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap en ga je scheiden? Dan heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. De verdeling van ouderdomspensioen heet ook wel verevening van het ouderdomspensioen. Je ex-partner heeft twee jaar de tijd om een verzoek tot verevening van het ouderdomspensioen in te dienen bij AZL, de administrateur van SPAN. De adresgegevens vind je bij contactinformatie. Na deze twee jaar is SPAN niet meer verplicht om aan dit verzoek mee te werken en moet je zelf met je ex-partner de verdeling van het ouderdomspensioen regelen. Als je ex-partner het verzoek tot verevening op tijd heeft ingediend, krijgt hij of zij recht op het verevende deel van het ouderdomspensioen als jij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als je partner ook werkt en pensioen opbouwt, heb je evenzo recht op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen.

Naast de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen, heeft je ex-partner ook recht op het partnerpensioen dat tot het eind van het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit noemen we een bijzonder partnerpensioen. Het wordt levenslang uitgekeerd aan je ex-partner na jouw overlijden.

Bij samenwonen

Woonde je samen op basis van een samenlevingscontract? Dan heeft het einde van je relatie geen gevolgen voor je ouderdomspensioen maar wel voor het partnerpensioen. Je ex-partner heeft dan recht op het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd tot het eind van je relatie. Als je AZL, de administrateur van SPAN, op de hoogte stelt van het eind van je relatie, zorgt SPAN ervoor dat je ex-partner een aanspraak krijgt op dit partnerpensioen. Dit noemen we een bijzonder partnerpensioen. Het wordt levenslang uitgekeerd aan je ex-partner na jouw overlijden.

Jij en je ex-partner kunnen besluiten andere afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. Die afspraken dienen dan te worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Formulieren om afspraken bij scheiding en om beëindiging partnerrelatie te melden
Klik hier om in het portaal Mijn Pensioencijfers een formulier te downloaden waarmee je de afspraken kunt doorgeven die je bij een scheiding met je ex-partner hebt gemaakt over het ouderdomspensioen en het partnerpensioen.
Klik hier om in het portaal Mijn Pensioencijfers het formulier te downloaden waarmee je bij beëinding van de relatie de partner met wie je samenwoonde, kunt afmelden.

Alle regels over pensioen en scheiding vind je in het pensioenreglement.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023