Als je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

Je pensioenregeling voorziet in een partnerpensioen. Dat betekent dat je partner een uitkering van SPAN krijgt na je overlijden. Hoe hoog die uitkering is, hangt mede af van de leeftijd waarop je overlijdt, of je nog in dienst bent of niet. Je leest er meer over bij partnerpensioen.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Alleen de echtgeno(o)t(e) of wettelijk geregistreerde partner maakt zonder meer aanspraak op een partnerpensioen. Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor je pensioenregeling hetzelfde. Als je in Nederland gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoef je SPAN niet te informeren. We krijgen daar rechtstreeks bericht van via de Basisregistratie Personen. Als je in het buitenland gaat trouwen, moet je dat zelf wel doorgeven aan het het pensioenfonds door een formulier in te vullen dat je kunt downloaden via het portaal Mijn Pensioencijfers. Klik hier om in het portaal dit formulier te downloaden.

Samenwonen

Als je samenwoont zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, kan je partner, als die kan worden aangemerkt als partner volgens het pensioenreglement, ook aanspraak maken op een partnerpensioen. Hiervoor moet je partner wel worden aangemeld bij AZL, de administrateur van SPAN. Je moet dan ook een kopie van de samenlevingsovereenkomst overleggen. Klik hier om in het portaal Mijn Pensioencijfers naar het formulier te gaan om je partner aan te melden.

Kijk voor meer informatie in het pensioenreglement.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023