Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die je pensioen bedreigen. SPAN voert een beleid waarbij het alle mogelijke risico’s zo goed mogelijk in kaart probeert te brengen en die risico’s zo veel mogelijk probeert te beheersen. Toch kunnen er onverwachte, heftige ontwikkelingen zijn die mogelijk kunnen leiden tot een tekort zodat SPAN maatregelen moet treffen om dit tekort op te heffen. Ga voor meer informatie over die maatregelen naar tekort.

SPAN probeert dus voorbereid te zijn op de risico’s die je pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. SPAN moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld SPAN ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt SPAN ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar SPAN rekening mee moet houden om je pensioen zo goed mogelijk te beschermen. SPAN moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement en het beleggingsbeleid van SPAN vind je in de jaarverslagen en de ABTN.

Voor de Beschikbare Premie Module geldt dat je pensioenuitkering afhankelijk is van de hoogte van de beschikbare premie, de rendementen op je beleggingen en het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van pensioen. Verzekeraars baseren hun tarief op de rente, de levensverwachting van mensen en een vergoeding voor de kosten die ze maken.

Voor meer informatie over de uiteindelijke hoogte van je pensioen verwijzen wij je naar www.mijnpensioenoverzicht.nl 


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023